<<  Επιστροφή

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΡΥΦΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρακάτω εφαρμογή, ως ενδιάμεσο επίπεδο αφαίρεσης ανάμεσα στο "πραγματικό" του φαινομένου και το "αφηρημένο" του μοντέλου, βοηθά τον χρήστη να διαμορφώσει μια πιο σαφή εικόνα της λειτουργίας της Κρυφής Μνήμης του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Βασίζεται σε μέρος της ύλης που καλύπτεται στα κεφάλαια "Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας" και "Η Μνήμη των Υπολογιστικών Συστημάτων" του Μαθήματος Αρχιτεκτονικής Ι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (www.di.uoa.gr/architecture), καθώς και σε αποτελέσματα έρευνας πάνω στις εναλλακτικές ιδέες των φοιτητών για τις λειτουργίες της Κρυφής Μνήμης. Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί εκπαιδευτικό λογισμικό σχετικά με τη Κρυφή Μνήμη (hermes.di.uoa.gr/inspire).

Η σχεδίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο "Προσομοίωση Κρυφής Μνήμης" πραγματοποιήθηκε από την Μαρία Γρηγοριάδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η υλοποίηση έγινε από την Μαρία Τούλα στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ιδίου τμήματος, στο τομέα "Προηγμένα Πληροφορικά Συστήματα".

Σε αρχικό στάδιο της ίδιας εφαρμογής ασχολήθηκαν οι απόφοιτοι του τμήματος Χρυσάνθη Κουλουμπέρη και Δημοσθένηs Κουλουμπήs στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας τους.

 

  Επιστροφή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ