6ο Πανεπιστημιακό Κέντρο Επιμόρφωσης

Αττικής και Στερεάς Ελλάδας

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ

 


Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΚΕ

ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΟΥ και ΕΙΔΙΚΟΥ μέρους

Πιστοποίηση Επιμορφωτών Β΄Επιπέδου

Πιστοποίηση Επιμορφωτών Β΄Επιπέδου.pdf

Διευκρινιστικές απαντήσεις από το HELPDESK

Συνοδευτικά αρχεία από το HELPDESK

Επιμορφωτικό υλικό ΠΙ

ΕΠ ΥΛ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-160-ΩΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ02

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ03

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60-70_Α_ΜΕΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60-70_B_ΜΕΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ04

Επιμορφωτικό υλικό ΙΤΥ

Επιμορφωτικό υλικό_ΤΕΥΧΟΣ 1_ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ_v.1.0

Επιμορφωτικό υλικό_ΤΕΥΧΟΣ 3 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ_ΠΕ02

Επιμορφωτικό υλικό_ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ_ΠΕ03

Ψηφιακό Υλικό ΠΕ03

Συμπληρωματικό Επιμορφωτικό υλικό

Ενότητα 1.5- Β. Κόμης

Ενότητα 3.5 - Σ. Ψυχάρης

Ενότητα 3.4 - Τοπική ιστορία -Μ. ΒΑΙΝΑ

----------------------------------------------------------------------

Εκπαιδευτικό υλικό επιμορφωτών - Φύλλα εργασίας