<<  Επιστροφή

Το Διαδικτυακό εργαλείο LinktoWordnet

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Διαδικτυακό Εργαλείο Link to WordNet (http://hermes.di.uoa.gr/linktowordnet/linktowordnet.jar) υποστηρίζει την αναζήτηση λεξιλογικών πληροφοριών που παρέχονται από την ηλεκτρονική λεξιλογική βάση δεδομένων WordNet. Το Link to WordNet σχεδιάστηκε να λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με το περιβάλλον εννοιολογικής χαρτογράφησης COMPASS κατά τη διάρκεια εκπόνησης μιας δραστηριότητας ή/και κατά την ανάλυση του εννοιολογικού χάρτη.

Συγκεκριμένα, το Link to WordNet:

 • Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει:
  1. Τη λέξη για την οποία αναζητά λεξιλογικές πληροφορίες.
  2. Το γνωστικό τομέα αναζήτησης.
  3. Τη γλώσσα στην οποία ανήκει η λέξη. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις γλώσσες Αγγλικά, Ελληνικά, Βουλγάρικα, Σερβικά και Ρουμάνικα.
  4. Την 3η γλώσσα μετάφρασης της λέξης για τη συγκεκριμένη έννοια που εντοπίστηκε. Ο χρήστης μπορεί στο πεδίο αυτό να επιλέξει ανάμεσα σε: Βουλγάρικα, Σέρβικα, Ρουμάνικα. Οι άλλες 2 γλώσσες μετάφρασης είναι εξ ορισμού τα Αγγλικά και τα Ελληνικά.
  5. Αναζήτηση πληροφοριών για τις υπόλοιπες έννοιες της λέξης.
 • Επιτρέπει στο χρήστη την αναζήτηση λεξιλογικών πληροφοριών της συγκεκριμένης λέξης για την έννοια που ανήκει στον τομέα αναζήτησης που επέλεξε. Στην περίπτωση που δεν εντοπιστεί κάποια έννοια της λέξης που να ανήκει στον τομέα αναζήτησης, το πρόγραμμα εντοπίζει τις λεξιλογικές πληροφορίες που αφορούν στην έννοια της λέξης που χρησιμοποιείται συχνότερα.
 • Παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να λάβει πληροφορίες και για τις υπόλοιπες έννοιες της λέξης, εκτός των πληροφοριών για την έννοια της λέξης που εντοπίζεται βάσει του τομέα αναζήτησης ή βάσει της συχνότητας χρήσης.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Grigoriadou M., Totkov G., Doneva R., Gouli E., Let’s BEST Learn, or Natural Language Processing and e-Learning. In Proceedings of the Second National Conference with International Participation on E-learning in Higher Education, Kiten, 2006.


 
  Επιστροφή  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ