<<  Επιστροφή

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Κ Α Σ Τ Α Λ Ι Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για τη δικτυακή έκδοση του λογισμικού ΚΑΣΤΑΛΙΑ. Το εκπαιδευτικό λογισμικό ΚΑΣΤΑΛΙΑ με γνωστικά αντικείμενα την Ιστορία και την Τέχνη στο Λύκειο αποτελεί ένα διδακτικό εργαλείο για διερευνητική κατασκευή της ιστορικής γνώσης και την προσέγγιση της τέχνης με χρήση ιστορικών πηγών το οποίο αναπτύσσεται από την ομάδα μας στα πλαίσια του προγράμματος «Ναυσικά - Ε22» (έργο ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας.

Το λογισμικό προσφέρει ένα περιβάλλον μάθησης που αποτελεί για το μαθητή τον δικό του χώρο αναπαράστασης ιστορικών θεμάτων, που τον οδηγεί στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών, στη διατύπωση επιχειρημάτων και αιτιακών συναφειών που καταλήγουν στη σύνθεση μιας αφήγησης. Διαθέτει για το σκοπό αυτό πληροφοριακό υλικό από ιστορικές πηγές και σειρά εργαλείων (βιβλιοθήκες έρευνας, εικονικό μουσείο, χάρτες, ευρετήρια) για την επεξεργασία των πηγών, καθώς και χώρο εργασίας μέσα στον οποίο μπορούν να μελετηθούν επιλεγμένες θεματικές ενότητες από το γνωστικό αντικείμενο με αφορμή σενάρια, δραστηριότητες και εργασίες που περιέχονται στο λογισμικό. Παρέχονται ακόμη δυνατότητες χρήσης δικτύου για επικοινωνία με μαθητές και καθηγητές του ίδιου ή άλλων σχολείων.

  Επιστροφή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ