ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Σύστημα INSPIRE
για Εκπαίδευση από Απόσταση

The INtelligent System for Personalised Instruction in a Remote Environment

 

Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το INSPIRE, τότε ακολουθείστε το σύνδεσμο για να εγγραφείτε στο σύστημα.

Αν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει το INSPIRE, εισάγετε το όνομα και τον κωδικό σας για να συνεχίσετε.
Όνομα Πρόσβασης:
Κωδικός Πρόσβασης:
 


Paper about INSPIRE:
Papanikolaou K.A., Grigoriadou M., Kornilakis H., and Magoulas G.D. (2003) Personalising the Interaction in a Web-based Educational Hypermedia System: the case of INSPIRE, User-Modeling and User-Adapted Interaction, 13 (3), 213-267.