Ομάδα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού: Μ.Γρηγοριάδου, Κ.Παπανικολάου, Σ. Σαλβάνου, Α.Φιριπίδου, Σ.Μαραγκός, Κ.Γλέζου, Σιδέρη Γιώτα, Σαραφαντώνη Ανθούλα