Εισαγωγή


Η παρακάτω εφαρμογή, ως ενδιάμεσο επίπεδο αφαίρεσης ανάμεσα στο "πραγματικό" του φαινομένου και το "αφηρημένο" του μοντέλου, βοηθά τον χρήστη να διαμορφώσει μια πιο σαφή εικόνα της λειτουργίας της Κρυφής Μνήμης του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.Βασίζεται σε μέρος της ύλης που καλύπτεται στα κεφάλαια "Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας" και "Η Μνήμη των Υπολογιστικών Συστημάτων" του Μαθήματος Αρχιτεκτονικής Ι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (www.di.uoa.gr/architecture), καθώς και σε αποτελέσματα έρευνας πάνω στις εναλλακτικές ιδέες των φοιτητών για τις λειτουργίες της Κρυφής Μνήμης. Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί εκπαιδευτικό λογισμικό σχετικά με τη Κρυφή Μνήμη (hermes.di.uoa.gr/inspire).


Το μέγεθος της Κρυφής Μνήμης είναι 8ΚΒ και το μέγεθος της Κύριας Μνήμης είναι 1ΜΒ.

Η μεταφορά δεδομένων γίνεται με λέξεις των 8 bytes (βέβαια ο επεξεργαστής μπορεί να στείλει εντολές προς την Κύρια Μνήμη και να επεξεργαστεί δεδομένα που είναι χαρακτήρες (1 byte), ακέραιοι (4 bytes) και κλασματικοί αριθμοί (4 ή 8 bytes)). Για να δηλώσουμε ότι οι γραμμές δεδομένων που συνδέουν τη Κύρια και τη Κρυφή Μνήμη μεταφέρουν 8 bytes, δηλώνουμε στο πεδίο μετατόπισης της διεύθυνσης τα τρία τελευταία ψηφία (byte offset) με ΧΧΧ. Για παράδειγμα, αν το μέγεθος μπλοκ της Κρυφής Μνήμης είναι 32 bytes το πεδίο μετατόπισης θα είναι 5 bits και η λέξη που μεταφέρεται δηλώνεται από τα δύο αριστερότερα ψηφία (word offset) του πεδίου μετατόπισης.


Αρχικά, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τιμή για τις παρακάτω παραμέτρους:Mέγεθος μπλοκ της Κρυφής Μνήμης


Tρόπο οργάνωσης της Κρυφής Μνήμης (Άμεση Αντιστοίχηση / 2-δρόμων συνολο-συσχετιστική / 4-δρόμων συνολο-συσχετιστική)


Tεχνική επιλογής του προς αντικατάσταση μπλοκ (Τυχαία Αντικατάσταση / Λιγότερο Πρόσφατα Χρησιμοποιούμενο / Πρώτο Μέσα - Πρώτο Έξω)


Tεχνική εγγραφής στη Κρυφή Μνήμη σε περίπτωση επιτυχίας (Διεγγραφή / Επανεγγραφή)


Tεχνική εγγραφής στη Κρυφή Μνήμη σε περίπτωση αποτυχίας (Ανάθεση Εγγραφής / Μη Ανάθεση Εγγραφής)
Επίσης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει:Το είδος της εντολής που θα εκτελέσει η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (εντολή ανάγνωσης / εντολή εγγραφής)


Τη διεύθυνση της Κύριας Μνήμης


Tην εκκίνηση νέου προγράμματος


Τον τρόπο λειτουργίας
Επιστροφή στο Μενού.