ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανεπιστημιούπολη, Κτίρια ΤΥΠΑ, 15771 ΑΘΗΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ Α 13
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-7275205
FAX 210-7275214
EMAIL gregor@di.uoa.gr