Καθηγήτρια

Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών


Πανεπιστημιούπολη
15771 ΑΘΗΝΑ


Τηλέφωνα : +30 2107275205

Fax: +30 2107275214

E-mail : gregor@di.uoa.gr
 
         

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ