Στασινή Φράγκου

 

Υποψήφια Διδάκτωρ: Διαπανεπιστημικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη

Ερευνήτρια, Συνεργάτης: Εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθήνας

Εκπαιδευτικός- Καθηγήτρια Φυσικής: Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Κολλέγιο Ψυχικού

E-mail s_frangou@phs.uoa.gr, stassini.frangou@sch.gr

englishenglish

 


 

ΣΠΟΥΔΕΣ


 

2007 έως σήμερα

Διδακτορική διατριβή σε εξέλιξη,
Τίτλος: «Μάθηση και εννοιολογική αλλαγή σε έννοιες των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση ρομποτικής»

Δ. Μ. Π. Σ. ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

2002

Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης, Θεματική Ενότητα ‘Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση’,
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

2001

Μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιμορφωτών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των υπολογιστών και διαδικτυακών τεχνολογιών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

1996

Μaster of Αrts in Εducation-in Science Εducation,

UNIVERSITY OF LONDON INSTITUTE OF EDUCATION U.K
Τίτλος διπλωματικής εργασίας: Media for storing information: A case study on materials and technology, codes, uses, purposes and the social implications of some old and new devises

1989

Φυσικές Επιστήμες,

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟ

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ


 

  • Εκπαιδευτική ρομποτική (educational robotics)
  • Μάθηση μέσω σχεδίων εργασίας (project based learning)
  • Μάθηση μέσω κατασκευής (learning by design)
  • Διερευνητική μάθηση (inquiry learning)
  • Συνεργατική μάθηση (collaborative learning)
  • Εκπαιδευτικές εφαρμογές των δικτυακών τεχνολογιών επικοινωνίας και συνεργασίαςWeb 2.0 (CMS, LMS, Blogs, wikis, social networks)
  • Κοινότητες πρακτικής και μάθησης

 

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ


 

A1. Frangou S. Papanikolaou K. (2009) Chapter 3: Robotics as learning tool. In Alimisis D. (ed) (2009) Teacher Education on Robotics- Enhanced constructivist pedagogical methods, ASPETE pp.103-137 3.1, 3.2.

Α2. Frangou S. Papanikolaou K. Alimisis D. (2009) Chapter 4 Teacher training course in introducing robotics in the curriculum- The TERECOP project proposal. In Alimisis D. (ed) (2009) Teacher Education on Robotics- Enhanced constructivist pedagogical methods, ASPETE pp.138-210 4.1, 4.2, 4.3 , 4.4, 4.5 .

A3. Papanikolaou K. Frangou S. (2009) Chapter 6 Useful Resources for teachers and students. In Alimisis D. (2009) Teacher Education on Robotics- Enhanced constructivist pedagogical methods, ASPETE pp.267-273 6.1.

A4. Φράγκου Σ. (2009). Κεφάλαιο 10:Εκπαιδευτική ρομποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και μεθοδολογία ανάπτυξης διαθεματικών συνθετικών εργασιών. Στο Γρηγοριάδου Μ., Γουλή Ε., Γόγουλου Α.,(επ.). (2009). Διδακτικές προσεγγίσεις και εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. σελ. 475-490pdf.

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ)


 

Β1. Alimisis D., Arlegui J., Fava N., Frangou S., Ionita S., Menegatti E., Monfalcon S., Moro M., Papanikolaou K. and Pina A. (2010). Introducing robotics to teachers and schools: experiences from the TERECoP project,. In Clayson J., Kalas I. (eds.) (2010) Proceedings for Constructionism 2010, 16-20 August, 2010, Paris, France, ISBN 978-80-89186-65-5 (Proc), ISBN 978-80-89186-66-2 (CD)

B2. Frangou S. Papanikolaou K.. (2009). On the development of robotic enhanced learning environments. In Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2009), Rome, Italy, 20 - 22 November 2009, pp. 18-25

B3. Alimisis D., Frangou S., Papanikolaou K.. (2009). A constructivist methodology for Teacher Training in Educational Robotics: the TERECoP course in Greece through Trainees' Eyes. In 9th  IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 15-17/7/2009, Riga, Latvia pp. 24-28.

B4. Papanikolaou K., Frangou S., Alimisis D., (2008) Teachers as designers of robotics-enhanced projects: the TERECoP course. In Proceedings of the International workshop "Teaching with Robotics: didactic approaches and experiences". Organised in the context of International Conference on Simulation, Modelling and Programming for Autonomous Robots (SIMPAR) 2008 University of Padova, Venice(Italy), November, 3-7 2008

B5. Frangou S., Papanikolaou K., Aravecchia L., Montel L., Ionita S., Arlegui J., Pina A., Menegatti E., MoroM., Monfalcon S., Fava  N., Pagello I. (2008). Repsentative examples of implementing educational robotics in school based on the constructivist approach. In Proceedings of the International workshop "Teaching with Robotics: didactic approaches and experiences”. Organised in the context of International Conference on Simulation, Modelling and Programming for Autonomous Robots (SIMPAR) 2008 University of Padova, Venice(Italy), November, 3-7 2008,

B6. Alimisis, D, Moro Μ., Arlegui J., Pina A., Frangou, S., Papanikolaou, S., (2007). Robotics & Constructivism in Education: the TERECoP project. In Kalas I. (ed.) (2007) Proceedings of 11th European Logo Conference, Bratislava 19 – 24 August, 2007, Bratislava, Slovakia, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University Bratislava ISBN 978-80-89186-20-4.

 

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ)


 

Γ1. Φράγκου Σ., Γρηγοριάδου Μ. (2010). Οργάνωση και λειτουργία ομίλου ρομποτικής: η περίπτωση του προγράμματος «Κοινότητες μάθησης με τη χρήση ρομποτικής». Στο Τζιμογιάννης Α. (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση». Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010 τόμος ΙΙ, σ. 145-152.

Γ2. Φράγκου Σ., Γρηγοριάδου Μ. (2010). Στρατηγικές ανάπτυξης ομίλου ρομποτικής: το παράδειγμα του προγράμματος «Κοινότητες μάθησης με τη χρήση ρομποτικής» στο 2ο συνέδριο Γνωσιακής Επιστήμης, Λεύκες Πάρου 3-6 Ιουνίου 2010

Γ3. Φράγκου Σ., Γρηγοριάδου Μ., Παπανικολάου Σ. (2010). Σχεδιάζοντας δραστηριότητες ρομποτικής για μαθητές Γυμνασίου. Στο Γρηγοριάδου Μ. (επιμ) Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής της Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 9-11 Απριλίου, 2010. σελ.216-223.

Γ4. Φράγκου Σ., Γουλή Ε., (2010) «Κοινότητες μάθησης με τη χρήση ρομποτικής». Ημερίδα «Καινοτομία και κριτική σκέψη: Αναζητώντας πρακτικές για τη σχολική τάξη, Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού, 27/2/2010.

Γ5. Φράγκου Σ., Γρηγοριάδου Μ., (2009). Μεταγνωστικές δεξιότητες στα πλαίσια ανάπτυξης συνθετικών εργασιών, στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακής Επιστήμης, Πάρο 28-31 Μαΐου 2009.

Γ6. Φράγκου Σ., Παπανικολάου Κ., Αλιμήσης Δ., Κυνηγός Χ., (2009). Εκπαιδευτικοί σε ρόλο σχεδιαστή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής: η περίπτωση της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα πλαίσια του TERECoP project.  Στα πρακτικά του 5ο Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση«Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη». Σύρος 8-10/5/2009

Γ7. Παπανικαλάου Σ., Φράγκου Σ., Αλιμήσης Δ. (2007). Αναπτύσσοντας ένα πλαίσιο σχεδίασης και εφαρμογής δραστηριοτήτων προγραμματιζόμενων ρομποτικών Κατασκευών: Το Έργο TERECoP. Στο Δαπόντε Ν., Τσιμόπουλος Ν., (επιμ.) (2007). Πρακτικά 4ου Συνέδριο των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» Σύρος 4-6 Μαΐου 2007, τόμος β σελ. 604-612.

Γ8. Φράγκου Σ., Παπανικαλάου Σ., Αλιμήσης Δ.. (2007). Παρουσίαση λογισμικού RoboLab της Lego Dacta για την Υποστήριξη Προγραμματιζόμενων Ρομποτικών Κατασκευών. Στο Δαπόντε Ν., Τσιμόπουλος Ν., (επιμ.) (2007). Πρακτικά 4ου Συνέδριο των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη». Σύρος 4-6 Μαΐου 2007, τόμος β σελ. 613-616.

Γ9. Κυνηγός Χ., Γιαννούτσου Ν., Φράγκου  Σ. (2006). Μετατρέποντας «Μισοψημένους Μικρoκόσμους» σε ηλεκτρονικά παιχνίδια: μια πρόταση για τη διδασκαλία του προγραμματισμού. Στο Δαγδιλέλης Β., Ψύλλος ., (επιμ) (2006) Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη 5-8 Οκτωβρίου 2006, τόμος β σελ. 440-448.

Γ10. Φράγκου Σ. Βλάχος Θ. (2003). Εφαρμογές Σύγχρονων Τεχνολογιών στις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: Το μάθημα της Διερεύνησης. Στο Απόψεις 12ο Διήμερο Εκπαιδευτικού Προβληματισμού: Διαθεματικές Προσεγγίσεις και Πολυμέσα Συνέδριο, ΣΕΛΚΑ 22, 23/2 2003 σελ. 131-144.

Γ11. Φράγκου Σ.,  Βλάχος Θ., Κυνηγός Χ. (2003) Το μάθημα της Διερεύνησης-Δημιουργικός Εναλφαβητισμός στις Σύγχρονες Τεχνολογίες στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο μέσα από μία διαθεματική προσέγγιση. 5ο Ετήσιο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ‘Ο Εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα’, Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Νηπιαγωγών 9, 10, 11/5/2003, poster.

Γ12. Κυνηγός X., Φράγκου Σ.. (2000). Πτυχές της παιδαγωγικής αξιοποίησης της Τεχνολογίας στην Σχολική Τάξη. Στο Κόμης Β (επιμ.) (2000) Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου με διεθνή συμμετοχή ‘Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση’ Πάτρα 13,14,15 Οκτωβρίου 2000, σελ. 83-91.

 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑ


 

Δ1. Τίτλος έργου: E52: “Έργα Επίδειξης Νέων Τεχνολογιών: Χρήσεις Ατομικών Συσκευών σε Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες, Τεχνολογία Ελέγχου στην Εκπαιδευτική διαδικασία

Χρονική περίοδο: 1999-2000

Χρηματοδοτούσα Αρχή Υπ.Ε.Π.Θ., Β’ Κ.Π.Σ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., ενέργεια ΟΔΥΣΣΕΙΑ: Αξιοποίηση των Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ανάδοχος Φορέας: ΑΠΘ και ΕΚΠΑ

Αντικείμενο εργασίας: Ερευνά και αξιολόγηση συστημάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής, σχεδιασμός σεναρίων ρομποτικής για μαθητές Γυμνασίου, επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην χρήση και εκπαιδευτική αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής, εφαρμογή σεναρίων σε σχολική τάξη, αξιολόγηση των ερευνητικών δεδομένων της εφαρμογής.

Δ2. Τίτλος έργου: E56, “Έργα Επίδειξης Νέων Τεχνολογιών: Ανάπτυξη Ψηφίδων Γενικής Χρήσης”

Χρονική Περίοδο:2000

Χρηματοδοτούσα Αρχή: Υπ.Ε.Π.Θ., Β’ Κ.Π.Σ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., ενέργεια ΟΔΥΣΣΕΙΑ: Αξιοποίηση των Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ανάδοχος Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Αντικείμενο εργασίας: Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση του μικρόκοσμου ‘Ζογκλέρ’ για τη διδασκαλία εννοιών Φυσικής με την χρήση ψηφίδων (αβάκιο).

Δ3. Τίτλος: Θρανίο: Επαναχρησιμοποιήσιμες Ψηφίδες Λογισμικού για την Ανάπτυξη Υψηλής Ποιότητας Εκπαιδευτικού Λογισμικού για Διερευνητική Δραστηριότητα, Έργο #78.

Χρονική περίοδο 1999-2002

Χρηματοδοτούσα Αρχή: Υπ. Ανάπτυξης, Γ.Γ.Ε.Τ. – Ε.Π.Ε.Τ. ΙΙ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο 1.3.

Ανάδοχος Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Αντικείμενο εργασίας: Συγγραφή σεναρίων για την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού, εφαρμογή σεναρίων στη σχολική τάξη.

http://www.cti.gr/RD3/Thranio/antik2a.htm

Δ4. Τίτλος έργου: ‘Seeding cultural change in the school system through the generation of communities engaged in integrated educational and technological innovation’ (SEED)

Χρονική περίοδος: 2001-2004

Χρηματοδοτούσα Αρχή: European Community, IST, School of Tomorrow, IST-2000-25214

Ανάδοχος Φορέας: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνεργαζόμενοι Ακαδημαϊκοί Φορείς: Ε.Ε.Τ., Ε.Κ.Π.Α., University of Duisbourg (UDE), University of Geneva (TECFA), University of Hull, Scienter.

Αντικείμενο εργασίας: Σχεδιασμός λογισμικού και δραστηριοτήτων φυσικής. Εφαρμογή και αξιολόγηση δραστηριοτήτων σε σχολικό περιβάλλον.

http://seed.01p.gr/Communities/default.aspx, http://tecfaseed.unige.ch/seed/index.php

Δ5. Τίτλος έργου: «LeGa. Καινοτομία στην εκπαιδευτική πρακτική. Μάθηση μέσα από την κατασκευή Μοντέλων και Παιχνιδιών». Κωδικός Έργου: 26 Δράση: 3.3.1-Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην ΚτΠ

Χρονική περίοδο:

Χρηματοδοτούσα Αρχή: Υπ. Ανάπτυξης, Γ.Γ.Ε.Τ., Θεματικός Τομέας: Ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

Ανάδοχος Φορέας: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Αντικείμενο Εργασίας: Συμμετοχή ως εκπαιδευτικός στο στάδιο της εφαρμογής δραστηριοτήτων στην σχολική τάξη

Δ6. Τίτλος Έργου: “Teacher Education on Robotics-Enhanced Constructivist Pedagogical Methods” (TERECoP)

Χρονική περίοδο: 2006-2009

Χρηματοδοτούσα Αρχή: European Programme Socrates/Comenius/Action 2.1

Ανάδοχος Φορέας: ΑΣΠΑΙΤΕ

Αντικείμενο εργασίας: Συμμετοχή στο σχεδιασμό μεθοδολογικού πλαισίου σχεδιασμού δραστηριοτήτων, στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων, και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα