Εξαγωγή Συμφωνιών Και Παραθέσεων


:: Ιστοσελίδα >>

Εφαρμογή Εξαγωγής Συμφωνιών Και Παραθέσεων Για Μεγάλα Σώματα Κειμένου

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με αφετηρία ένα σώμα κειμένων το εργαλείο αυτό εντοπίζει μια συγκεκριμένη λέξη εισόδου σε όλα της τα περιβάλλοντα και παράγει:

α) μια λίστα όλων των συμφωνιών στις οποίες εμφανίζεται η συγκεκριμένη λέξη, με δυνατότητα καθορισμού του αριθμού λέξεων που προηγούνται ή/και ακολουθούν

β) μια λίστα όλων των παραθέσεων στις οποίες εμφανίζεται η συγκεκριμένη λέξη, ταξινομημένη είτε αλφαβητικά είτε κατά σειρά συχνότητας. Η επέκτασή του προβλέπει τον εντοπισμό "χρήσιμων" παραθέσεων.

Η σχεδίαση του γλωσσικού εργαλείου πραγματοποιήθηκε από την Μαρία Γρηγοριάδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η υλοποίηση έγινε από τους Μπεκιάρη Δημήτριο και Βουτσή Δημήτριο στα πλαίσια της πτυχιακής τους εργασίας στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθήνας,υπό την επίβλεψη του υποψηφίου διδάκτορα Μπλίτσα Παναγιώτη.

  Επιστροφή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ