Κεφάλαιο 1: Γνωριμία με το Διαδίκτυο


Εισαγωγή:

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι βασικές έννοιες του Διαδικτύου , τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται και αναφέρονται οι πιο γνωστές υπηρεσίες που παρέχει.

Ενότητες:

Περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • 1.1: Λίγα λόγια για το Διαδίκτυο και την ιστορία του
  • 1.2: Οι υπηρεσίες του Διαδικτύου
  • 1.3: Οι κίνδυνοι στο Διαδίκτυο
  • 1.4: Ερωτήσεις - Ασκήσεις Κατανόησης

 

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Στόχοι
Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου θα πρέπει να έχουν γίνει κατανοητές οι βασικές έννοιες που αφορούν το Διαδίκτυο ,ώστε στα επόμενα κεφάλαια να γίνει ανάλυση των υπηρεσιών που προσφέρει ,με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση τους απο τους χρήστες.