2.2: Πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό-Γνωριμία με το Υπερκείμενο

 


 

Οι ιστοσελίδες στον Παγκόσμιο Ιστό είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους ,έτσι ώστε με τη βοήθεια του ποντικιού να μπορούμε εύκολα να περιηγούμαστε ανάμεσα τους.Στην γλώσσα της πληροφορικής όταν επισκεπτόμαστε την μια ιστοσελίδα μετά την άλλη , λέμε ότι πλοηγούμαστε στον Παγκόσμιο Ιστό.Για να έχουμε την δυνατότητα να βλέπουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στην οθόνη του υπολογιστή μας και να πλοηγούμαστε ανάμεσά τους ,πρέπει να εχουμε εγκαταστήσει στον υπολογιστή μας ένα Λογισμικό Πλοήγησης ή Φυλλομετρητή (browser). Οι πιο δημοφιλείς φυλλομετρητές είναι Microsoft Internet Explorer ,Netscape Navigator,Mozilla FireFox ,Opera κ.α.Ακολουθούν τα εικονίδια των παραπάνω browsers και ένα άρθρο απο την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια.

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Γκαλερί εικόνων
Εμφάνιση εικόνας Microsoft Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer
Εμφάνιση εικόνας Mozilla FireFox
Mozilla FireFox
Εμφάνιση εικόνας Google Chrome
Google Chrome
Εμφάνιση εικόνας Opera
Opera
Εμφάνιση εικόνας Netscape Navigator
Netscape Navigator
Εμφάνιση εικόνας Apple safari
Apple safari

Web browser

Ένας Web browser (φυλλομετρητής ιστοσελίδων, πλοηγός Web, πρόγραμμα περιήγησης Web ή περιηγητής Ιστού) είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει στον χρήστη του να προβάλλει, και να αλληλεπιδρά με, κείμενα, εικόνες, βίντεο, μουσική, παιχνίδια και άλλες πληροφορίες συνήθως αναρτημένες σε μια ιστοσελίδα ενός ιστότοπου στον Παγκόσμιο Ιστό ή σε ένα τοπικό δίκτυο. Το κείμενο και οι εικόνες σε μια ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν υπερσυνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες του ίδιου ή διαφορετικού ιστότοπου. Ο Web browser επιτρέπει στον χρήστη την γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται σε διάφορες ιστοσελίδες και ιστότοπους εναλλάσσοντας τις ιστοσελίδες μέσω των υπερσυνδέσμων. Οι φυλλομετρητές χρησιμοποιούν τη γλώσσα μορφοποίησης HTML για την προβολή των ιστοσελίδων, για αυτό η εμφάνιση μιας ιστοσελίδας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον browser.

Οι πλοηγοί Web ουσιαστικά αποτελούν λογισμικό πελάτη του δικτυακού πρωτοκόλλου επιπέδου εφαρμογών HTTP. Για κάθε browser διατίθενται, επίσης, και αρκετά πρόσθετα στοιχεία («add-ons» ή «plug-ins»), με στόχο την επαύξηση των δυνατοτήτων τους, τη βελτίωση της χρηστικότητάς τους και την προστασία του χρήστη σε θέματα ασφάλειας.

Οι περισσότερο χρησιμοποιούμενοι browsers είναι οι:

Άλλοι φυλλομετρητές, σε φθίνουσα σειρά χρήσης (κατά τον Αύγουστο 2006)[3], είναι:

  • Maxthon
  • Avant
  • Smart Bro
  • Slim Browser
  • Arena
  • iBrowse

Αυτό το άρθρο υπόκειται στους όρους της Άδειας Δωρεάν Τεκμηρίωσης GNU. Χρησιμοποιεί υλικό από Άρθρο "web browser".

Η ανάγνωση των κειμένων των ιστοσελίδων είναι διαφορετική από αυτή ενός παροδοσιακού κειμένου.Κάθε φορά μπορύμε να επιλέγουμε διαφορετικό τρόπο ανάγνωσης ,ανάλογα με τις πληροφορίες που ψάχνουμε.Το κείμενο που αποτελείται απο πολλά στοιχειώδη αυτόνομα κείμενα συνδεδεμένα μεταξύ τους ,ώστε να έχουμε τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών διαδρομών ανάγνωσης και αναζήτησης πληροφοριών ,ονομάζεται Υπερκείμενο(HyperText).

Μερικές λέξεις στο κείμενο μιας ιστοσελίδας έχουν διαφορετικό χρώμα.Συνήθως όταν περάσουμε το δείκτη ποντικού από πάνω τους , ο δείκτης μετατρέπεται σε χεράκι.Οι λέξεις αυτές ονομάζονται θερμές λέξεις . Μια θερμή λέξη λειτουργεί σαν παραπομπή σε ένα άλλο κείμενο.Όταν επιλέξουμε μια θερμή λέξη με το ποντίκι ,οδηγούμαστε μέσω των συνδέσμων(links) σε κάποιο σχετικό κείμενο.Για να περιηγηθούμε σε ένα υπερκείμενο ,αρκεί να ακολουθούμε τους διαφορετικούς συνδέσμους που ενώνουν τα κείμενα των ιστοσελίδων μεταξύ τους.Ξεκινώντας από ένα αρχικό κείμενο -κόμβο μιας ιστοσελίδας επιλέγουμε με το ποντίκι μας τις κατάλληλες 8ερμές λέξεις που μας οδηγούν , με την βοήθεια των συνδέσμων ,σε νέα κείμενα που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες .

Χρήσιμα κουμπιά Πλοήγησης:

 

Αν θέλουμε να επισκεφτούμε μια ιστοσελίδα αρκεί να γράψουμε την διεύθυνση της στο Λογισμικό Πλοήγησης και να πατήσουμε στη συνέχεια το Go.

Back: Με το πλήκτρο αυτό επιστρέφουμε στην αμέσως προηγούμενη ιστοσελίδα που επισκεφτήκαμε πριν από την ιστοσελίδα πο δείχνει το Λογισμικό Πλοήγησης.

Forward-Εμπρός:το πλήκτρο αυτό ενεργοποιείται αφού έχουμε χρησιμοποιήσει το πλήκτρο Back μια φορά τουλάχιστον.Μας επαναφέρει στην ιστοσελίδα που είχαμε επισκεφτεί πριν επιλέξουμε το πλήκτρο Πίσω.

Αρχική -Home:είναι το εικονίδιο σπιτάκι που βλέπουμε στην εικόνα πάνω και μας επαναφέρει στην αρχική σελίδα που επισκεφτήκαμε μόλις ενεργοποιήσαμε το Λογισμικό Πλοήγησης.

Διακοπή- Stop:το εικονίδιο με το κόκκινο Χ.Με αυτό μπορούμε να διακόψουμε τη μεταφορά των δεδομένων μιας ιστοσελίδας στον υπολογιστή μας.Επιλέγουμε αυτό το κουμπί όταν καθυστερεί πολύ μια ιστοσελίδα να μεταφερθεί ή όταν διαπιστώσουμε οτι το περιεχόμενο της δεν μας ενδιαφέρει.

Refresh-Ανανέωση:το κουμπί δίπλα απο το stop.Το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να διαβάσουμε ξανά την ιστοσελίδα.

Το βέλος που δείχνει προς τα κάτω δίπλα από το κουμπί Go διατηρεί μια λίστα από διευθύνσεις ιστοσελίδων που έχοθμε επισκεφτεί πρόσφατα.

Διαφορετικά κουμπιά Λογισμικού Πλοήγησης και με διαφορετική σειρά  χρησιμοποιούν διαφορετικά Λογισμικά Πλοήγησης.