Αρχική Σελίδα


Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του
Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός μαθήματος:

Τα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζουν μια επισκόπηση του Διαδικτύου και έχουν ως σκοπό την γνωριμία σας με αυτό καθώς επίσης και με τις πιο γνωστές από τις υπεράριθμες υπηρεσίες που παρέχει, όπως είναι το Ηλέκτρονικό Ταχυδρομείο και ο Παγκόσμιος Ιστός.

Επιθυμητά αποτελέσματα:

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μετα την ολοκλήρωση της μελέτης των παρακάτω κεφαλαίων είναι η ορθή χρήση του Διαδικτύου και των υπηρεσιών του ,καθώς και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν.


Τα παρακάτω απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου που δεν έχουν γνωρίσει ή δεν έχουν εξοικειωθεί ακόμη με το InterNet και την χρήση του.
Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Ελεύθερη Δραστηριότητα
Τώρα , ξεκινήστε την εξερεύνηση αυτού του μαθήματος και πλοηγηθείτε στις παρακάτω σελίδες, που περίεχουν χρήσιμη θεωρία και ασκήσεις κατανόησης.