Αρχεία - Φάκελοι

Αρχεία - Φάκελοι

Εισαγωγή

Ο Κωστής έχει μια βιβλιοθήκη στο δωμάτιο του, στην οποία τα βιβλία δεν είναι τοποθετημένα με κάποια λογική σειρά. Η συμμαθήτριά του όμως, η Χρύσα, έχει τη δική της βιβλιοθήκη οργανωμένη με τα βιβλία της να είναι τοποθετημένα ανάλογα με το περιεχόμενο τους.

Ας υποθέσουμε ότι και οι δύο έχουν το βιβλίο «Η ιστορία μιας τυρόπιτας» του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη.

Ποιος νομίζετε ότι θα το βρει πιο εύκολα και γιατί;

Μα φυσικά η Χρύσα, γιατί με την οργάνωση που έχει στη βιβλιοθήκη της, μπορεί άμεσα να βρει αυτό που θέλει. O Κωστής από την άλλη, πρέπει να ψάξει σε όλη τη βιβλιοθήκη ένα προς ένα τα βιβλία, για να βρει τελικά αυτό που ζητά.

Μια ανάλογη οργάνωση με τη βιβλιοθήκη της Χρύσας εφαρμόζουμε και στους υπολογιστές για τις εργασίες μας και τα προγράμματα.
Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Στόχοι

Στο Κεφάλαιο που ακολουθεί θα έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε στα παρακάνω ερωτήματα εξηγώντας τον τρόπο οργάνωσης που χρησιμοποιούμε στους υπολογιστές.

Σε τι εξυπηρετεί η οργάνωση των εργασιών μας στους υπολογιστές;

Πώς θα οργανώσουμε τις εργασίες που φτιάχνουμε στον υπολογιστή, ώστε να μπορούμε να τις βρίσκουμε εύκολα στο μέλλον;

Με τι μορφή αποθηκεύονται οι εργασίες στον υπολογιστή;

Ακόμα, ο μαθητής μέσω των δραστηριοτήτων θα κατανοήσει καλύτερα την ύλη και θα μπορεί να απαντήσει και μόνος του τα παραπάνω ερωτήματα.