Τι είναι Αλγόριθμος

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Στόχοι

Στην ενότητα αυτή:

  • Θα κατανοήσουμε τι είναι αλγόριθμος.
  • Θα δούμε ένα απλό παράδειγμα αλγορίθμου.