Εικόνα (συνέχεια)

Ένα εικονοστοιχείο (pixel) είναι το μικρότερο στοιχείο από το οποίο αποτελείται μια εικόνα.
Αναφέραμε ότι οι εικόνες αποτελούνται από πολλά χαρτογραφημένα bits (τετραγωνάκια), που μοιάζουν με ψηφίδες ή κουκκίδες ή εικονοστοιχεία (pixels).

Το καθένα απ' αυτά τα pixels μπορεί να είναι άσπρο ή μαύρο ή να έχει ένα συγκεκριμένο χρώμα και ο συνδυασμός όλων των pixels μιας εικόνας δίνει το τελικό αποτέλεσμα.

Το κάθε pixel είναι χρωματισμένο μ' ένα και μόνο ένα χρώμα και όταν τοποθετούμε όλα τα pixels μαζί σε μια διάταξη πλέγματος, τα αντιλαμβανόμαστε σαν μια κανονική φωτογραφία.

Τι σημαίνει ο όρος ανάλυση εικόνας;

Η ανάλυση (image resolution) της εικόνας είναι ο αριθμός των εικονοστοιχείων της εικόνας σε κάθε διάστασή της και μετριέται σε κουκκίδες ανά ίντσα, dots per inch (dpi) ή pixels per inch (ppi). Όσο αυξάνει ο αριθμός των κουκκίδων αυξάνει η ποιότητα και η ευκρίνεια της εικόνας, καθώς προστίθενται περισσότερες λεπτομέρειες.

Ενώ ο συνολικός αριθμός των pixels που περιέχει μια εικόνα παραμένει σταθερός, αν μεγαλώσουμε την εικόνα, θα μικραίνει η ανάλυσή της και τα pixels της θα μεγαλώσουν σε μέγεθος και θα γίνουν ορατά. Αντίθετα, αν μικραίνουμε την εικόνα, θα μεγαλώσει η ανάλυση και η ευκρίνειά της.

Τα χρώματα στον υπολογιστή μας

Κάθε εικονοστοιχείο μιας εικόνας στην οθόνη του υπολογιστή έχει ένα μοναδικό χρώμα. Το χρώμα αυτό παράγεται από το συνδυασμό διαφορετικών τόνων των βασικών χρωμάτων: του κόκκινου (Red), του πράσινου (Green) και του μπλε (Blue). Η κλίμακα αυτή ονομάζεται RGB (Red, Green, Blue) και με βάση αυτή δημιουργείται το χρώμα στον υπολογιστή.

Για κάθε χρωματική απόχρωση, ορίζεται μια τιμή για τα τρία βασικά χρώματα, από 0 έως 255, και έτσι έχουμε 256 x 256 x 256 = = 16,7 εκατομμύρια δυνατούς συνδυασμούς χρωμάτων.

Πόσα διαφορετικά χρώματα μπορούν να αναπαρασταθούν στον υπολογιστή;

Το βάθος χρώματος είναι το πόσα διαφορετικά χρώματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη δημιουργία μιας εικόνας.

Βάθος χρώματος (color depth ή pixel depth ή bit resolution) σημαίνει το εξής: σε κάθε εικονοστοιχείο μπορούμε να αντιστοιχίσουμε κάποιον αριθμό από bits για να μπορούμε να ορίσουμε έτσι πόσα διαφορετικά χρώματα θα μπορεί να εμφανίζει αυτό το εικονοστοιχείο.

Αν ορίσουμε βάθος χρώματος 2 bits, θα έχουμε 4 επίπεδα του γκρίζου ή 4 χρώματα ( = 4). Παρόμοια, αν ορίσουμε βάθος χρώματος 4 bits, θα έχουμε 16 επίπεδα του γκρίζου ή 16 χρώματα ( = 16) και αν ορίσουμε βάθος χρώματος 8 bits, θα έχουμε 256 επίπεδα του γκρίζου ή 256 χρώματα ( = 256). Δηλαδή, κάθε εικονοστοιχείο θα μπορεί να βαφτεί με ένα από 256 διαφορετικά χρώματα.

Το βάθος χρώματος 16 bits ορίζει 65.536 χρώματα () και το βάθος χρώματος 24 bits ορίζει 16,7 εκατομμύρια χρώματα ().

Όταν λέμε ότι μια εικόνα έχει βάθος χρώματος 24 bit, τότε εννοούμε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί: 8 bit για το κόκκινο χρώμα + 8 bit για το μπλε χρώμα + 8 bit για το πράσινο χρώμα. Δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα να χρωματιστεί κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας με ένα από διαφορετικά χρώματα.

Μέγεθος μιας εικόνας

Το μέγεθος μιας εικόνας μετριέται συνήθως με τον αριθμό των pixels που περιέχει στο πλάτος και στο ύψος. Ο τύπος υπολογισμού του μεγέθους μιας εικόνας είναι ο εξής:

Μέγεθος εικόνας (σε byte) = (οριζόντιος αριθμός εικονοστοιχείων x κάθετος αριθμός εικονοστοιχείων x βάθος χρώματος) : 8

Η διαίρεση με το 8 χρησιμεύει για να μετατρέψουμε τα bit σε Byte (αφού 1 Byte είναι ίσο με 8 bits).

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Ελεύθερη Δραστηριότητα
Με το παρακάτω Java applet μπορείς να πειραματιστείς με την ανάμιξη των βασικών χρωμάτων του φωτός.

Τρεις δέσμες φωτός (κόκκινη, πράσινη, μπλε) φωτίζουν μια οθόνη (το applet). Ανάλογα με τη θέση που πέφτουν, σχηματίζονται διάφορα χρώματα.

Τρόπος χρήσης:
Πατώντας με το ποντίκι στην περιοχή που φωτίζει η κάθε δέσμη και σύρωντας το ποντίκι, μπορείς να μεταβάλλεις τη θέση που πέφτει η δέσμη.
Στη δεξιά πλευρά του applet υπάρχουν τρεις στήλες μία για κάθε ένα χρώμα. R(ed) για το κόκκινο, G(reen) για το πράσινο και B(lue) για το μπλε. Πατώντας και σύρωντας το ποντίκι πάνω - κάτω, καθορίζεις την ένταση του αντίστοιχου φωτός.Εικονίδιο ηΔραστηριότητας ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
  • Οι εικόνες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις ψηφιογραφικές και τις διανυσματικές εικόνες.
  • Ένα εικονοστοιχείο (pixel) είναι το μικρότερο στοιχείο από το οποίο αποτελείται μια εικόνα.
  • Η ανάλυση της εικόνας είναι ο αριθμός των εικονοστοιχείων της.
  • Το χρώμα μιας εικόνας παράγεται από το συνδυασμό διαφορετικών τόνων των βασικών χρωμάτων: του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε.
  • Το βάθος χρώματος είναι το πόσα διαφορετικά χρώματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη δημιουργία μιας εικόνας.
  • Το μέγεθος μιας εικόνας μετριέται συνήθως με τον αριθμό των pixels που περιέχει στο πλάτος και στο ύψος.