<<  Επιστροφή

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 


 


Δραστηριότητες βασιζόμενες στο πλαίσιο ECLIP 


Δραστηριότητες βασιζόμενες σε εκπαιδευτικό λογισμικό ή /και στο Διαδίκτυο

|Ιστοχώρος|


 


Δραστηριότητες βασιζόμενες σε Logo-like περιβάλλον 

Εκπαιδευτικά Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 

Δραστηριότητες βασιζόμενες στο περιβάλλον EXE 

Δραστηριότητες βασιζόμενες στο περιβάλλον BlueJ 
  Επιστροφή  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ