<<  Επιστροφή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 


 
ΚΑΣΤΑΛΙΑ: Μαθησιακό Περιβάλλον Διαλογικών Πολυμέσων για τη Διερευνητική Μελέτη της Ιστορίας και της Τέχνης με τη χρήση ιστορικών πηγών.


 


Μικρόκοσμοι διανυσμάτων(Διανύσματα στη Φυσική και τα Μαθηματικά)

Μελέτη δύο μικρόκοσμων για τη διδασκαλία της Φυσικής (ο Web Browser σας πρέπει να υποστηρίζει Java)

|Ιστοχώρος|

|Δραστηριότητες- Manuals| 

Προσομοίωση Κρυφής Μνήμης


 

Προσομοίωση της εκτέλεσης των εντολών του υπολογιστή DLX


 


Προσομοίωση της λειτουργίας της διόδου δεδομένων του υπολογιστή DLX κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των :

i. αριθμητικών και λογικών εντολών

ii. εντολών φόρτωσης και των εντολών αποθήκευσης


 

 

Μια αναλογία για τη μεταβλητή και την εντολή απόδοσης τιμής στην γλώσσα Pascal

|Ιστοχώρος|

 


 

Μια αναλογία για την κρυφή μνήμη

|Ιστοχώρος|

 


 

Αρχή  

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ