<<  Επιστροφή

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 


 

"INSPIRE: Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Υπερμέσων"
 

"ProSys: Project-based System"
 


"ReTuDiS: Διαγνωστικό και Διαλογικό Αναστοχαστικό Εκπαιδευτικό Σύστημα κατανόησης κειμένου." 


"SCALE: Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον που υποστηρίζει τη Συνεργατική Μάθηση." 


"ACT: Προσαρμοστικό Περιβάλλον Σύγχρονης Επικοινωνίας." 

"COMPASS: Προσαρμοστικό Εργαλείο Αξιολόγησης Εννοιολογικών Χαρτών."


 


"PECASSE: Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Αξιολόγησης Εργασιών από τους Εκπαιδευόμενους." 

"ALMA:Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για Κατανόηση και Μάθηση από Κείμενα και Δραστηριότητες"


 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ