<<  Επιστροφή ::

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Α     Μ Α Θ Η Σ Η Σ

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

  : INSPIRE :  
"Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Υπερμέσων"
 
  : ReTuDiS :  
 "Διαγνωστικό και Διαλογικό Αναστοχαστικό Εκπαιδευτικό Σύστημα κατανόησης ιστορικού κειμένου."
 
   : SCALE :  
"Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον που υποστηρίζει τη Συνεργατική Μάθηση."
 
     : ACT :  
 "Προσαρμοστικό περιβάλλον σύγχρονης επικοινωνίας."
 
 : COMPASS :  
"Προσαρμοστικό Εργαλείο Εννοιολογικής Χαρτογράφησης."
 
|Ιστοχώρος|
  : PECASSE :  
"Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Αξιολόγησης Εργασιών από τους Εκπαιδευόμενους."
 
|Ιστοχώρος|

 

Αρχή  

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 

 : ΚΑΣΤΑΛΙΑ :  
"Μαθησιακό Περιβάλλον Διαλογικών Πολυμέσων για τη Διερευνητική Μελέτη της Ιστορίας και της Τέχνης με τη Χρήση των Ιστορικών Πηγών."
 
  : Μικρόκοσμοι διανυσμάτων :  
"Διανύσματα στη Φυσική και τα Μαθηματικά"
Δουλέψτε με δύο μικρόκοσμους για τη διδασκαλία της Φυσικής (ο Web Browser σας πρέπει να υποστηρίζει Java)
 

 

Αρχή  

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής  
 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι  
 Σωλήνωση Υπολογιστών  
 Προσομοίωση Κρυφής Μνήμης  
Προσομοίωση της εκτέλεσης των εντολών του υπ/στή DLX  
Προσομοίωση της διόδου δεδομένων του υπολογιστή DLX  

Λειτουργία της διόδου δεδομένων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εντολών:

i. αριθμητικών και λογικών εντολών

 

ii. εντολών φόρτωσης και των εντολών αποθήκευσης


 

  Επιστροφή  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ