<<  Επιστροφή

ΕΧΕ (XHTML Συντάκτης Ηλεκτρονικής Μάθησης)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Το eXe είναι ένα περιβάλλον συγγραφής, με στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη δημοσίευση διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού. Καθώς είναι προσανατολισμένο στη χρήση από εκπαιδευτικούς και όχι από προγραμματιστές, δεν προϋποθέτει γνώση της γλώσσας HTML και άλλων διαδικτυακών τεχνολογιών.
Το eXe έχει αναπτυχθεί με τη λογική του ανοιχτού λογισμικού και είναι γραμμένο σε Python, κάτι που το καθιστά πλήρως παραμετροποιήσιμο από το χρήστη.
Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν το eXe ένα "καλό" σύστημα συγγραφής περιεχομένου είναι τα εξής:
-Παρέχει ένα εύκολο εργαλείο στους εκπαιδευτικούς, για τη δημιουργία εκπαιδευτικών ιστοσελίδων επαγγελματικής εμφάνισης.
-Το αποτέλεσμα που παράγει μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από LMS.
-Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης χωρίς σύνδεση δικτύου, την οποία απαιτούν τα LMS.
-Το περιβάλλον του είναι WYSIWYG, κάτι που σημαίνει πως ο εκπαιδευτικός βλέπει σε πραγματικό χρόνο το περιεχόμενο που δημιουργεί και έχει τον άμεσο έλεγχο πάνω σε αυτό.

Δημιουργία περιεχομένου με το eXe
Για τη συγγραφή του περιεχομένου, το eXe δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσει όλες τις γνωστές ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπως είναι οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι ερωτήσεις Σωστού-Λάθους, οι ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών κ.ά. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του σύγχρονα εργαλεία, όπως τα RSS feeds, οι εφαρμογές Java και Flash, ενώ του δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσει και το δικό του τύπο δραστηριότητας.
Όλα τα παραπάνω, παρέχονται μέσω του κύριου συστατικού του eXe, το οποίο είναι τα iDevices. Χρησιμοποιώντας καθένα από αυτά, ο χρήστης μπορεί να χτίσει βήμα-βήμα το εκπαιδευτικό του υλικό, το οποίο μπορεί να εξάγει σε πολλές μορφές (μεταξύ αυτών σελίδες HTML, αρχείο κειμένου κ.ά.).

Περισσότερες πληροφορίες για το περιβάλλον EΧΕ μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο EXE (αναπτύχθηκε από τους φοιτητές Λάμπρο Σιαλμά και Μιχάλη Προβατά)

 

  Επιστροφή  
   
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ