<<  Επιστροφή

BlueJ (Περιβάλλον Ανάπτυξης Java)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Το BlueJ είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Java ειδικά σχεδιασμένο για διδασκαλία σε εισαγωγικό επίπεδο. Αναπτύχθηκε το 1998 από μια ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Monash, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και του Ινστιτούτου Moersk, του Πανεπιστημίου της Νότιας Δανίας, ειδικά για την εισαγωγή των φοιτητών στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Η αρχή του έργου έγινε με σκοπό να δημιουργηθεί ένα εργαλείο λογισμικού με ρητά διαμορφωμένες κατευθύνσεις, βασισμένες σε παιδαγωγικές αρχές και μεθόδους.

Οι βασικοί στόχοι του BlueJ αποτελούν:
. η ανάπτυξη ενός αντικειμενοστραφούς περιβάλλοντος στο οποίο αναπαρίστανται με γραφικό τρόπο τα αντικείμενα και οι κλάσεις. Αυτός ο τρόπος αναπαράστασης αποσκοπεί στο να δώσει έμφαση στις σχέσεις κλάσεων και αντικειμένων, αντί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον σε συντακτικά θέματα π.χ. τη θέση των ερωτηματικών ή των παρενθέσεων.
. η υποστήριξη του χρήστη στην αλληλεπίδραση μεμονωμένα με κάθε αντικείμενο ώστε να ενθαρρύνει ακόμη και τον μικρής κλίμακας πειραματισμό, έχοντας ως στόχοτην καλύτερη κατανόηση του τρόπου που λειτουργεί εσωτερικά ένα πρόγραμμα αλλά και η Java γενικότερα.
. η απλοποιηθεί της διεπαφής του χρήστη σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι σε θέση ο χρήστης να επικεντρωθεί στις βασικές αρχές του προγραμματισμού.


Στο περιβάλλον BlueJ η διεπαφή του χρήστη παρουσιάζει μια γραφική απεικόνιση της δομής ενός προγράμματος στη μορφή ενός UML διαγράμματος κλάσεων. Επιτρέπει έτσι τη δημιουργία αντικειμένων από οποιαδήποτε κλάση ενός διαγράμματος. Μόλις δημιουργηθεί ένα αντικείμενο, γίνεται ορατό στο χρήστη και οποιαδήποτε από τις δημόσιες μεθόδους του μπορεί να κληθεί απλά αν επιλεχθεί από το αναδυόμενο μενού του αντικειμένου. Οι παράμετροι και οι μέθοδοι μπορούν να εισαχθούν και να προβληθούν μέσα από παράθυρα διαλόγων.
Καθώς η ευχρηστία ήταν ένας από τους βασικούς στόχους σχεδίασης του BlueJ, πολλές λειτουργίες που μπορεί να υποστηρίζονται από άλλα περιβάλλοντα ανάπτυξης, δε συμπεριλαμβάνονται στο BlueJ. Αυτό κάνει το BlueJ λιγότερο κατάλληλο για επαγγελματίες, ενώ αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα μεγάλο επίτευγμα για την εισαγωγική διδασκαλία του προγραμματισμού.

  Επιστροφή  
   
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ