:: Ιστοσελίδα >>

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μάθημα κορμού «Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής» διδάσκεται στο 1ο εξάμηνο του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και έχει ως κύριους στόχους:

  • την εξερεύνηση / παρουσίαση του μεγάλου εύρους της Επιστήμης της Πληροφορικής
  • την προετοιμασία των φοιτητών για την παρακολούθηση  των μελλοντικών  μαθημάτων του προγράμματος σπουδών
  • την υποκίνηση της περιέργειας και δημιουργικότητας των φοιτητών με σκοπό την περαιτέρω προσωπική ενασχόλησή τους με τις θεματικές ενότητες που διδάσκονται.

Στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες.


Θ.Ε. 1: Αποθήκευση Δεδομένων
Θ.Ε. 2: Διαχείριση Δεδομένων
Θ.Ε. 3: Λειτουργικά Συστήματα
Θ.Ε. 4: Δίκτυα και Διαδίκτυο
Θ.Ε. 5: Σχεδιασμός Αλγορίθμων
Θ.Ε. 6: Γλώσσες Προγραμματισμού
Θ.Ε. 7: Τεχνολογία Λογισμικού
Θ.Ε. 8: Δομές Δεδομένων
Θ.Ε. 9: Βάσεις Δεδομένων
Θ.Ε. 10: Τεχνητή Νοημοσύνη
Θ.Ε. 11: Δομές Δεδομένων

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος θα βρείτε εδώ

Στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ "Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ" και συγκεκριμένα του παραδοτέου ΠΑ 3.5 "Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης", το οποίο ανήκει στο πακέτο εργασίας 3 "Εισαγωγή Νέων Τρόπων Διδασκαλίας", αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό (δραστηριότητες), με βάση τις προδιαγραφές του περιβάλλοντος SCALE, που καλύπτει παραπάνω θεματικές ενότητες και στοχεύει στην υποστήριξη και εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας σε εισαγωγικά μαθήματα Πληροφορικής.

Το περιβάλλον SCALE
Εκπόνηση δραστηριοτήτων στο SCALE
Περί

 

  Επιστροφή

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ