<<  Επιστροφή

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΔΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ DLX ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το εκπαιδευτικό λογισμικό παρουσιάζει σταδιακά τη ροή των δεδομένων στα κυκλώματα της διόδου δεδομένων του υπολογιστή DLX, για την εκτέλεση των αριθμητικών και λογικών εντολών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα της προσωρινής παύσης σε οποιοδήποτε στάδιο της εκτέλεσης των εντολών.

(Για την υλοποίηση του προγράμματος, χρησιμοποιήθηκε η αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού Java.)

 

  Επιστροφή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ