<<  Επιστροφή

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ DLX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Το εκπαιδευτικό λογισμικό με όνομα «Προσομοίωση Εκτέλεσης Εντολών» προσομοιώνει την εκτέλεση των εντολών του υπολογιστή DLX. Συγκεκριμένα αποτελείται από τις εξής λειτουργίες/επιλογές:

  1. Επιλογή και σύνταξη από το χρήστη μία από τις ακόλουθες εντολές του υπολογιστή DLX: ADD, SUB, LW, SW, BEQZ. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει αν η εντολή συντάσσεται με τον τρόπο που επέλεξε, πατώντας το πλήκτρο «Έλεγχος σύνταξης».
  2. Επιλογή καταχωρητή ή θέσης μνήμης και αλλαγή του περιεχομένου του καταχωρητή ή της θέσης μνήμης.
  3. Πρόβλεψη των αποτελεσμάτων από το χρήστη στο πλαίσιο «Δοκιμή».
  4. Εκτέλεση της εντολής από τον προσομοιωτή και εμφάνιση των αποτελεσμάτων.

(Για την υλοποίηση του προγράμματος, χρησιμοποιήθηκε η αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού Java.)

 

  Επιστροφή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ