Δ Ι Α Ν Υ Σ Μ Α Τ Α


:: Ιστοσελίδα >>

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για τη δικτυακή έκδοση του λογισμικού «Διανύσματα στη Φυσική και τα Μαθηματικά». Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Διανύσματα στη Φυσική και τα Μαθηματικά» αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας ΣΕΙΡΗΝΕΣ και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). Για την ολοκλήρωση του έργου συνεργάστηκαν το Τμήμα Πληροφορικής του Παν/μίου Αθηνών, Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Θεσσαλίας και οι εταιρείες 01-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και INTE*LEARN.

Το λογισμικό απευθύνεται σε μαθητές της Β' και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου, όμως μπορεί επιλεκτικά να χρησιμοποιηθεί και για τη διδασκαλία στο Λύκειο.

Η διδακτική προσέγγιση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού του λογισμικού έχει σαν σημείο αφετηρίας τις γνωστικές δομές του μαθητή, που είναι συχνά πρόδρομοι δομών επιδεκτικών σε παραπέρα ανάπτυξη και δεν βασίζεται στην απλή μετάδοση των γνώσεων και των διαδικασιών του ειδήμονα Φυσικού. Το λογισμικό επικεντρώνεται στις δυσκολίες και στις λανθασμένες αντιλήψεις των μαθητών, που αφορούν στη κατανόηση των διανυσματικών εννοιών στα Μαθηματικά και στη Φυσική, καθώς και στη χρήση διανυσμάτων για την περιγραφή και εξήγηση διαφόρων καταστάσεων και φυσικών φαινομένων που διδάσκονται στο σχολείο ή που γνωρίζουν ήδη από την καθημερινή ζωή και τα οποία εισάγουν παρανοήσεις και αδρανή γνώση.

Η αξιολόγηση του λογισμικού έχει ήδη ολοκληρωθεί και το λογισμικό χρησιμοποιείται κατά την παρούσα φάση σε σχολεία του Έργου ΟΔΥΣΣΕΙΑ.

  Επιστροφή

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ