<<  Επιστροφή ::

Δρ. ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
 

 

Εκπαιδευτικός - Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19
e-mail: iliasver@di.uoa.gr

  English version
ΣΠΟΥΔΕΣ

2011 :

Διδακτορική Διατριβή με τίτλο:
Διαδικτυακά Προσαρμοστικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Ανοικτό Μοντέλο Εκπαιδευόμενο - Αξιοποίηση στη Διδακτική της Πληροφορικής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Σύντομη περιγραφή
Στο πλαίσιο της διατριβής διερευνώνται θέματα τα οποία αφορούν τα διαδικτυακά προσαρμοστικά περιβάλλοντα μάθησης, το Ανοικτό Μοντέλο Εκπαιδευόμενου και την αξιοποίησή του στην κατεύθυνση υποστήριξης της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της ερευνητικής περιοχής σχεδίασης του Ανοικτού Μοντέλου Εκπαιδευόμενου σε διαδικτυακά προσαρμοστικά περιβάλλοντα μάθησης με σκοπό τη σχεδίαση και υλοποίηση και αξιοποίηση της μονάδας του Ανοικτού Μοντέλου Εκπαιδευόμενου του Διαδικτυακού περιβάλλοντος μάθησης SCALE (OLM_SCALE).
Επιπλέον διερευνήθηκε η δυνατότητα υποστήριξης της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας μέσω του εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών». Τα αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης έδειξαν ότι οι φοιτητές που επέλεξαν να αξιοποιήσουν το περιβάλλον SCALE και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό βελτίωσαν το επίπεδο γνώσης τους περισσότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους φοιτητές.
Τέλος, διερευνήθηκε η δυνατότητα ενίσχυσης και πρόκλησης της ενεργού και αποτελεσματικής εμπλοκής των φοιτητών στην μαθησιακή διαδικασία μέσω της αξιοποίησης των λειτουργιών του Ανοικτού Μοντέλου Εκπαιδευόμενου OLM_SCALE. Τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας έδειξαν ότι μέσω της αξιοποίησης των λειτουργιών του OLM_SCALE μπορούν να ενεργοποιηθούν οι εκπαιδευόμενοι προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής εμπλοκής στη μαθησιακή διαδικασία και να καλλιεργηθούν δεξιότητες συνεργασίας αυτοαξιολόγησης και αυτορρύθμισης.

2001 :
Παιδαγωγικό Πτυχίο ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ
1999 :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική της Υγείας
1995 :

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ (Αυστρίας) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ΠληροφορικήΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  • Καθηγητής Πληροφορικής, ΠΕ19, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1999 έως σήμερα.
  • Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος 'Διδακτική της Πληροφορικής' του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθήνας, (χειμερινό εξάμηνο), 2008-2011.

  • Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος 'Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών' του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθήνας, (χειμερινό εξάμηνο), 2007-2011.

  • Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος 'Πληροφορική και Εκπαίδευση' του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθήνας, (εαρινό εξάμηνο), 2008-2011.
  • Εκπαιδευτής στα πρόγραμμα "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" και "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληρφορικής - Εισαγωγή στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση"
  • Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ "Αναβάθμιση του Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής και υποστήριξη πολλαπλής βιβλιογραφίας"

Αρχή  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Διαδικτυακά Προσαρμοστικά και Νοήμονα Εκπαιδευτικά Συστήματα (Web-based Adaptive & Intelligent Educational Systems)
  • Μοντελοποίηση Εκπαιδευόμενου (Learner Modeling)
  • Εκπαιδευτική Τεχνολογία (Educational Technology)
  • Διδακτική της Πληροφορικής

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Μαγκούτης Αλέξανδρος, Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για το Προσαρμοστικό Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης SCALE, πτυχιακή εργασία στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ, Απρίλιος 2009

2. Φωτόπουλος Διονύσιος, Φρατζεσκάκης Γεώργιος, ΥΑνάπτυξη Εργαλείου Συγγραφής για το Προσαρμοστικό Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης SCALE, πτυχιακή εργασία στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ, Σεπτέμβριος 2008


Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Α1.Verginis I, Gogoulou A., Gouli E., Grigoriadou Μ. (2010). Guiding learners into Reengagement through SCALE environment: An empirical study, ΙΕΕΕ Transactions on Learning Technologies 2010 (Υπό αξιολόγηση)

Α2.Verginis, I., Gogoulou, A., Gouli, E., Boubouka, M., Grigoriadou, M. (2009). Enhancing Learning in Introductory Computer Science Courses through SCALE: An empirical study. IEEE Transactions on Education, 2010. Vol. 53, Issue 4.

Α3. Verginis, Ι., Diomidous, Μ., Mantas, J. (1999) Simulation Model for Educating the General Public for the AIDS Epidemic Health and Medical Informatic Education in Europe, στη σειρά Studies in Health Technology Informatic, IOS Press PMID: 10947650, 57:153-161.

Α4. Diomidous, M., Verginis, I., Mantas, J. (1998) The Construction of a Simulation Based System for the Development of Powerful and Realistic Models and Practicals for the Healthcare Professionals IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, VOL. 2, NO. 3 Sep. 1998 PMID: 10719527, 174-182.

Β. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ


Β1. Γρηγοριάδου Μ., Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε., Γλέζου, Κ., Μπούμπουκα, Μ., Παπανικολάου, Κ., Τσαγκάνου, Γ., Κανίδης, Ε., Δουκάκης, Δ., Φράγκου Σ. & Βεργίνης, Η. «Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής». Κεφ. 11 Υποστήριξη της διδακτικο-μαθησιακής διαδικασίας με δραστηριότητες μέσω του μαθησιακού περιβάλλοντος SCALE, σελ 519-550,Επιμ. Γρηγοριάδου Μ., Γουλή, Ε., & Γόγουλου, Α. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2009.

 

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ)

Γ1. Boubouka, M., Verginis, I., Grigoriadou, M. & Zafiri, I. (2009) "Towards the enhancement of the learning process with different types of case based activities" in Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2009), Riga, Latvia, 15-17 July 2009, pp 652-654.

Γ2. Glezou, K., Grigoriadou M. & Verginis, I. (2009). "Rethinking the "Investigation Course" in Primary School". In Proceedings of 9th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2009), Riga, Latvia, 15-17 July 2009, pp 554-555

Γ3. Boubouka M., Verginis I. & Grigoriadou M. (2008). "Comparing the Implementation of the Case Study Method in the Classroom and from Distance using a Course Management System". Proceedings of the IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2008). Freiburg, Germany, 13-15 October 2008.

Γ4. Verginis Il., Gogoulou A., Gouli E., Grigoriadou M. "Supporting Learning in Introductory Computer Science Courses through the SCALE Environment", Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (ED-MEDIA 2008), Vienna, Austria, June 30 - July 4, 2008, p. 3313-3318

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ)

Δ1. Γρηγοριάδου Μ., Βεργίνης Η., & Γόγουλου Α, (2010), «Αναπτύσσοντας και Αξιολογώντας Εκπαιδευτικό Υλικό που βασίζεται στο ECLiP για Εισαγωγικά Μαθήματα Προγραμματισμού», Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Διδακτικής της Πληροφορικής», Αθήνα, 9-11 Απριλίου 2010, σελ. 51-60.

Δ2. Ζαφείρη, Η., Μπoύμπουκα, Μ., Βεργίνης, Η. & Γρηγοριάδου, Μ. (2008), «Η αξιοποίηση των περιπτώσεων στη διδασκαλία. Ο σχεδιασμός του Εκπαιδευτικού Συστήματος CASTLE.», 5ο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Σύρος, 2009.

Δ3. Μπoύμπουκα, Μ., Βεργίνης, Η. & Γρηγοριάδου, Μ. (2008), «Η Εφαρμογή μιας Δραστηριότητας Mελέτης Περίπτωσης στη Διδακτική της Πληροφορικής στην Τάξη και από Απόσταση μέσω Διαδικτύου », Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή για τις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ 2008), Λεμεσσός, Κύπρος , Σεπτεμβριος 25-28, 2008, Τόμος 2, σελ.357-364

Δ4. Βεργίνης Η., Γουλή Ε., Γόγουλου Α., Γρηγοριάδου Μ. «Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας σε εισαγωγικά μαθήματα Πληροφορικής μέσω του περιβάλλοντος SCALE», Στο Β. Κόμης (επιμ.) 4o Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής», Πάτρα, 28-30 Μαρτίου σελ. 45-54.
 

  Επιστροφή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ