Δρ. Γραμματική Τσαγκάνου

Συνεργάτης Ερευνήτρια
Ομάδα Προσαρμοστικών Νοημόνων Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων &
Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Πανεπιστήμιο Αθηνών

e-mail: gram@di.uoa.gr
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2003 : Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστήμιου Αθήνας, στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία με Τίτλο: «Ανοικτό Διαλογικό Σύστημα Μοντελοποίησης Εκπαιδευόμενου για Κατανόηση Ιστορικού Κειμένου: Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση».
1989 : Μεταπτυχιακό τμήμα: «Ενδεικτικό Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας» Πανεπιστήμιου Αθήνας.

1986 : Μεταπτυχιακό τμήμα: «Ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού», Πανεπιστήμιου Αθήνας.

1984 : Φυσικό Τμήμα Πανεπιστήμιου Αθήνας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

A1. Grigoriadou, M., Papanikolaou, K., Tsaganou, G., Gouli, E. and Gogoulou, A. (20XX) 'Introducing innovative e-learning environments in higher education', Int. J. Cont. Engineering Education and Life-Long Learning, Vol. X, No. Y, pp.xxx-xxx
A2. G., Grigoriadou M., "Authoring with ReTuDiSAuth for Adaptive Learning from Text", The International Journal of Learning, 2009, Vol. 16, issue 10, p 1-10, The International Journal of Learning , ISSN 1447-9494.

Α3. Tsaganou G., Grigoriadou M., Cavoura Th., Experimental Model for Learners' Cognitive Profiles of Historical Text Comprehension, International Journal of Computational Cognition, 1(4), 31-51, 2003.

Α4. Tsaganou G., Grigoriadou M., Cavoura Th., Koutra D., Evaluating an Intelligent Diagnosis System of Historical Text Comprehension, Expert Systems with Applications, 25(4), 493-502, 2003. Pdf

Α5. Grigoriadou M., Tsaganou G., Cavoura Th. Historical Text Comprehension Reflective Tutorial Dialogue System. Educational Technology & Society Journal, Special issue, 8(4), 2005. Pdf

Β. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

B1. Gasparinatou A., Tsaganou, G., Grigoriadou, M. "Designing Personalized Educational Interactions Based on Learners' Background Knowledge: the case of ADULT". In Advanced Learning, IN-TECH, Vienna, Croatia, ISBN: 978-953-7916-X-X (under publication).

B2. Gasparinatou, A., Tsaganou, G., Grigoriadou, M. Enhancing learning from informatics texts. In J. Michael Spector, Dirk Ifenthaler, Pedro Isaias, Kinshuk, & Demetrios G. Sampson (Eds.): Learning and Instruction in the Digital Age: Making a Difference through Cognitive Approaches, Technology-facilitated Collaboration and Assessment, and Personalized Communications, Springer Academic, ISBN:978-1-4419-1550-4, pp. 51-65.

B3. Tsaganou G., Grigoriadou M. "Enchancing Web Document Accessibility by Authoring texts and text Comprehension activities" In Stephanidis C. (Ed.) Universal Access in HCI, Part III, HCII 2009, LNCS 5616, p. 597-606. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009

B4. Gasparinatou, A., Tsaganou, G., Grigoriadou, M. The Interaction of Informatics students with the ADULT environment. In Advanced Learning, IN-TECH, Vienna, Croatia, ISBN: 978-953-307-010-0, pp. 77-88.

B5.Tsaganou G., Grigoriadou M., "Design of Text Comprehension Activities with RETUDISAuth". In Advances in Human-Computer Interaction, I-Tech Education and Publishing, Vienna, Croatia, p. 161-172, ISSN: 1687-5893, e-ISSN: 1687-5907, 2009

Β6. Παπανικολάου K.A., Τσαγκάνου Γ., Γρηγοριάδου Μ. Αξιοποιώντας το Διαδίκτυο σαν ένα Διδακτικό και Μαθησιακό Εργαλείο. Στο Χ. Κυνηγός και Ε. Δημαράκη (επιμ.) "Εργαλεία και Μέσα: Παιδαγωγικά Αξιοποιήσιμες Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στη Βασική Παιδεία". Εκδόσεις Καστανιώτη, 119-160, 2002. Pdf

B7. Grigoriadou M., Papanikolaou A. K., Tsaganou G., Gouli E. and Gogoulou A., E-Competence Skills for Adaptive learning Environments in Higher Education, In Mac Labhrainn I., McDonald Legg C., Schneckenberg D., Wildt J. eds. The Challenge of e-Competence in Academic Staff Development, CELT,NUI Galway, Centre for Excellence in Learning and Teaching, Galway, Ireland, ISBN:10 0-9551698-1-X, 155-166, 2006. Pdf

Β8. Τσαγκάνου Γραμματική, Σταθακοπούλου Ρεγγίνα, Κεφάλαιο 5: Νοήμονα συστήματα, σελ. 112-138, Στο: Σημειώσεις για το μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΘΗΝΑ 2004-2005.

Γ. ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Γ1. Tsaganou G., Samarakou M., Grigoriadou, M., Blitsas P., "Enhancing Web Document Accessibility by Authoring Texts and Text Comprehension Activities", In C. Stephanidis (Ed.): Universal Access in HCI, 13th International Conference on Human-Computer Interaction, San Diego, USA, July 19-24, 2009. Proceedings, Part III, HCII 2009, LNCS 5616, Springer-Verlag Berlin Heidelber, pp. 597-606.

Γ2. Gasparinatou A., Tsaganou, G., Grigoriadou, M. "Designing Personalized Educational Interactions Based on Learners' Background Knowledge: the case of ADULT". In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (ED-MEDIA 2009), Honolulu, Hawaii, USA, June 22-26, 2009, 3580-3585.

Γ3. Gasparinatou A., Tsaganou G., Grigoriadou M. "Enhancing Learning from Informatics Texts". Proceedings of the IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2008). ). p. 245-252, Freiburg, Germany, 13-15 October 2008.

Γ4. Gasparinatou A., Tsaganou G., Grigoriadou M. "The Authoring Tool of ADULT: Adaptive Understanding and Learning Text Environment" In W. Nejdl et al. (Eds.) Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-based Systems, 5th Intermational Conference, AH 2008,. Proceedings, LNCS 5149, pp. 292-295, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Hannover, Germany, July 29-August 1, 2008

Γ5. Gasparinatou A., Tsaganou G., Grigoriadou M.., "Adaptive Environment SupportingUnderstanding and learning from Texts in informatics (ADULT)", in Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2008), p. 162-166, Santander, Spain, 2008

Γ.6 Gasparinatou A., Tsaganou G., Grigoriadou M. Effects of Background Knowledge and Text Coherence on Learning from Texts in Informatics, The IADIS International Conference: Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2007), p. 147-154, Porto, Portugal, 2007

Γ7. Doukakis D., Tsaganou G., Grigoriadou M. Using animated interactive analogies in teaching basic programming concepts and structures, An ACM Conference on the State of: Informatics Education Europe II, 257-265, Thessaloniki, 29-30 December, 2007

Γ8. Gasparinatou A., Tsaganou G., Grigoriadou M. Using Students Background Knowledge for Enhancing Computer Network Text Understanding, An ACM Conference on the State of: Informatics Education Europe II, 22-31, Thessaloniki, 29-30 December, 2007

Γ9. Doukakis D., Grigoriadou M., Tsaganou G. Understanding the Programming Variable Concept with Animated interactive Analogies. Conference Proceedings of HERCMA 2007, 74-75, Athens, 2007, (available in
http://www.aueb.gr/pympe/hercma/proceedings2007)

Γ10. Doukakis, D., Grigoriadou M., Tsaganou G., Using animated interactive analogies for promoting conceptual change: The programming variable case, 2nd European Conference on Cognitive Science -EuroCogSci07, Defphi, Greece, 23-27 May, 2007.

Γ11. Grigoriadou M., Tsaganou G., Authoring Tools for Structuring Text-Based Activities, 4th International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction (UAHCI 2007), Volume 7, LNCS_4556, ISBN: 978-3-540-73282-2, Beijing, P.R. China, 22 - 27 July 2007

Γ12. Grigoriadou M., Tsaganou G., Learner Modelling Computer Network Text Comprehension in RETUDIS. The IADIS International Conference: Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2005), Porto, Portugal, 207-214, 2005. Pdf

Γ13. Cavoura Th., Tsaganou G., Grigoriadou M., Koutra D., Samarakou M. Learning History in the Constructive Hypermedia Environment of KASTALIA. Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (ED-MEDIA 2005), Canada, 2398-2403, 2005. Pdf

Γ14. Grigoriadou M., Tsaganou G., Cavoura Th., Dialogue- Based Personalized Reflective Learning, The 4rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2004,) Aug. 30-Sept 1, Joensuu, Finland, 2004, 266-270 . Pdf

Γ15. Tsaganou G., Koutra D., Young Children's Representations in the Time-Train, European Conference on Educational Research, University of Crete (ECER2004), Crete, 22-25 September 2004. http://brs.leeds.ac.uk/cgi-bin/brs_engine

Γ16. Cavoura Th., Tsaganou G., Koutra D., Young Pupils' Representations of the Time, International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications (EISTA 2004), Orlando, Florida, USA, July 21-25, 2004. Pdf

Γ17. Tsaganou G., Grigoriadou M., Cavoura Th., Diagnostic and learning Interaction System for Historical Text Comprehension, Proceedings of the IASTED International Conference Applied Informatics (AI 2003), Innsbruck, Austria, 297-302, 2003.

Γ18. Tsaganou G., Grigoriadou M., Cavoura Th., Dialogue-Based Historical Text Comprehension, Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2003), Athens, Greece, 406-407, 2003. Pdf

Γ19. Grigoriadou M., Tsaganou G., Cavoura Th., Dialogue-Based Reflective System for Historical Text Comprehension, Proceedings of the 11th International Conference on Artificial Intelligence in Education Workshop: Learner Modelling for Reflection (AIED 2003), Sydney, Australia, 238-247, 2003.

Γ20. Tsaganou G., Grigoriadou M., Cavoura Th., Case-Based Reasoning Diagnosis of Students' Cognitive Profiles on Historical Text Comprehension. Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2002), Kazan, Russia, 371-376, 2002. Pdf

Γ21. Tsaganou G., Grigoriadou M., Cavoura Th., Fuzzy Case-based Reasoning Student Modelling for Historical Text Comprehension. Proceedings of the 6th European ECCBR Workshop on Case Based Reasoning for Education and Training (CBRET2002), Aberdeen, Scotland, 61-75, 2002.

Γ22. Tsaganou G., Grigoriadou M., Cavoura Th., Using Cognitive Categories for an Interactive Diagnostic Learner Model of Historical Text Comprehension. e-Journal: Res-Systemica, Volume N°2, Special Issue: Proceedings of the fifth European Systems Science Congress (ESSC2002), Crete, Greece, 2002.

Γ23. Tsaganou G., Grigoriadou M., Cavoura Th., Koutra D., Evaluation of a Fuzzy Case-Based Reasoning System for Students' Comprehension of Historical Text, Proceedings of the 22th SGAI International Conference on Knowledge Based Systems and Applied Artificial Intelligence (ES2002), Cambridge, UK, 35-148, 2002.

Γ24. Tsaganou G., Grigoriadou M., Cavoura Th., Knowledge Management for Fuzzy Case-based Reasoning Diagnosis of Student's Historical Text Comprehension. Proceedings of the 6th World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI2002), Orlando, USA, 229-233, 2002.

Γ25. Tsaganou G., Grigoriadou M., Cavoura Th., Case-Based History Learning: Design of the HyperBase. Proceedings of the International Conference in Information and Communication Technologies in Education (ICICTE2002), Samos, 2002.

Γ26. Tsaganou G., Grigoriadou M., Cavoura Th., Historical Text Comprehension: Design of Experimental Tool for Students' Cognitive Profiles, Proceedings of the IEEE Hawai'i International Conference on System Sciences (HICSS-02), IEEE Computer Society, Washington, CD, USA, Vol. 5, 134, 2002. DOI Bookmark: http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/HICSS.2002.10051

Γ27. Grigoriadou M., Cavoura Th., Tsaganou G., Koutra D., Samarakou M., Solomonidou C., Papadopoulou K. Interactive Multimedia Teaching Environment for History and Art Explorative Study by the use of Historical Sources, proceedings of Ercim wg ui4all & i3 Spring Days 2000 Joint Workshop on Interactive Learning Environments for children, Athens, Greece. 2000.

 

Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Δ1. Τσαγκάνου Γ., Γρηγοριάδου Μ. Εξοικείωση με Διαλογικά Συστήματα μέσω Σχεδίασης Δραστηριοτήτων με το Συγγραφικό Εργαλείο του Συστήματος RETUDIS. Στα Δ. Ψύλλος, Β. Δαγδιλέλης (επιμ.). Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή: Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση / ΕΤΠΕ - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 375-383, 2006. Pdf

Δ2. Τσαγκάνου Γ., Γρηγοριάδου Μ., Γασπαρινάτου Αλ., Δουκάκης Δ. Σχεδίαση Ψηφιακού Υλικού Διαλογικών Δραστηριοτήτων για Έννοιες του Προγραμματισμού με το Σύστημα RETUDIS. Πρακτικά Πανελλήνιου συνεδρίου: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης, Βόλος, 2006, (υπό δημοσίευση). http://www.pms.pre.uth.gr/PerilipseisTeliko2.pdf: Περίληψη:171-173.

Δ3. Λαλάκου Ν., Ανδρινοπούλου Π., Τσαγκάνου Γ. Γρηγοριάδου Μ. Μοντέλο Εκπαιδευόμενου για Κατανόηση Κειμένου Πληροφορικής -Xαρακτηριστικά Δικτύων Υπολογιστών. Πρακτικά 3oυ Πανελλήνιου Συνέδριου "Διδακτική της Πληροφορικής", Κόρινθος, 2005. Pdf

Δ4. Κάββουρα Θ., Κούτρα Δ., Τσαγκάνου Γρ., Γρηγοριάδου Μ., Η Σημασία της Οργάνωσης της Ιστορικής Πληροφορίας στο Περιβάλλον της ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ για τη Συγκρότηση της Ιστορικής Γνώσης (The Importance of Organizing Historical Information in KASTALIA Environment for the Construction of the Historical Knowledge). 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση" (ETPE2004), Αθήνα, 2004 σελ. 607-616. Pdf

Δ5. Tsaganou G., Grigoriadou M., Cavoura Th. W-ReTuDiS: a Reflective Tutorial Dialogue System. 4rd Panellenic Conference with International Participation "Information and Communication Technologies in Education" (ETPE2004), Athens, 2004, p. 738-746. Pdf

Δ6. Grigoriadou M., Papanikolaou K.A., Tsaganou G., Gouli E., Gogoulou A., Kornilakis H., Ziovas S. "Enhancing the Adaptive and Adaptable Functionality of Adaptive Educational Hypermedia Systems". Στα: Μ. Γρηγοριάδου, Ράπτης Α., Βοσνιάδου Σ. & Κυνηγός Χ. (Επιμ.): Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση" (ETPE2004), στο πλαίσιο της Συνεδρίας Εργασίας "Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμεσων", Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 499-502, 2004. Pdf

Δ7. Grigoriadou M., Tsaganou G., Cavoura Th., Representing Knowledge in a Reflective Tutorial Dialogue System for Historical Text Comprehension The 3rd Panhellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN2004), Samos, Greece, 2004.

Δ8. Cavoura Th., Grigoriadou M., Tsaganou G. Design Principles of a Hypermedia Environment for Case-Based History Instruction. Proceedings of the 3rd Panellenic Conference with International Participation "Information and Communication Technologies in Education" (ETPE2002), Rodes, 345-352, 2002.

Δ9. Tsaganou G., Cavoura Th., Grigoriadou M. User Model of Historical Text Comprehension. Proceedings of the Human Computer Interaction Panhellenic Conference with International Participation (PCHCI2001), Patra, Greece, 243-248, 2001.

Δ10. Κάββουρα Θ., Τσαγκάνου Γ., Κούτρα Δ., Τελέλης Γ., Γρηγοριάδου Μ., Σαμαράκου Μ., Σολωμονίδου Χ., Μεθοδολογία σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού ιστορίας και τέχνης με υποστήριξη βάσης ιστορικών πηγών και διδακτικών σεναρίων, 2ο Πανελλήνιο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή: Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας στη εκπαίδευση, Πάτρα, 341-351, 2000.

Δ11. Τσαγκάνου Γ., Κάββουρα Θ., Κούτρα Δ., Γρηγοριάδου Μ., Σαμαράκου Μ., Σολωμονίδου Χ., Σταυρίδου Ε. Μαθησιακό Περιβάλλον Διαλογικών Πολυμέσων για τη Διευρευνητική μελέτη της Ιστορίας και της Τέχνης με τη χρήση των ιστορικών πηγών, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 1999.

Δ12. Τσαγκάνου Γ., Κούτρα Δ. Δυνητικό Εργαστήριο Ιστορίας- ΚΛΕΙΩ- Ενα διδακτικό εργαλείο με μορφή εκπαιδευτικού λογισμικού για το μάθημα της Ιστορίας της Α' Τάξης του Γυμνασίου και ειδικότερα για τη Τέχνη (Αγγειογραφία). Πρακτικά συνεδρίου: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση - Ερευνητικές προσεγγίσεις, Λαγονήσι, 1998.

Δ13. Τσαγκάνου Γ., Κούτρα Δ. (1998). « Ενα μαθησιακό περιβάλλον διερεύνησης της Αρχαϊκής κοινωνίας μέσα από τα έργα τέχνης της». Πρακτικά διημερίδας της ΕΠΥ: Η Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Δ14. Γρηγοριάδου Μ., Σαμαράκου Μ., Μητρόπουλος Δ., Ρηγούτσος Α., Κατράδης Σ., Τσαγκάνου Γ., Σταυρίδου Ε., Σολωμονίδου Χ., Παναγιώτου Μ., Βοσκόπουλος Σ., Καραβελάκη Μ. (1998). «Αξιολόγηση Λογισμικού Διερευνητικού τύπου», Πρακτικά ημερίδας της ΕΠΥ με θέμα: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού.

Δ15. Αρβανίτης Φ., Κούτρα Δ., Τσαγκάνου Γ. (1997). "Δυνητικό Εργαστήριο Ιστορίας- ΚΛΕΙΩ"- Μια εφαρμογή σε περιβάλλον διαλογικών πολυμέσων για τη διδασκαλία της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πρακτικά της Διημερίδας Πληροφορικής της ΕΠΥ: Η Πληροφορική στη Β' βάθμια Εκπαίδευση.

 

ΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: CD-ROM

ΣΤ3. Σταυρίδου Ε., Σολομωνίδου Χ., Τσαγκάνου Γ., Μητρόπουλος Δ. "Δυνάμεις και κινήσεις γύρω μας": C.D-ROM για τους Μαθητές Ε' και Στ' Δημοτικού, Βόλος: ΥΠ.Ε.Π.Θ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003

ΣΤ2. Κάββουρα Θ., Σολωμονίδου Χ., Γρηγοριάδου Μ., Σαμαράκου Μ., Τσαγκάνου Γ., Παπαδοπουλου Κ., Κούτρα Δ., Τελέλης Γ., Παναγιώτου Μ., Κρεμμύδα Σ., Αθανασόπουλος Κ., Παπαπέτρου Φ. & Κωτούζα Ε. "ΚΑΣΤΑΛΙΑ" Μαθησιακό Περιβάλλον διαλογικών Πολυμέσων για τη Διερευνητική Μελέτη της Ιστορίας και της Τέχνης με τη χρήση των Ιστορικών Πηγών: CD-ROM για τους Μαθητές της Α' και Β' Λυκείου, Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000.

ΣΤ1. Φιλοκύπρου Γ., Γρηγοριάδου Μ., Σαμαράκου Μ., Μητρόπουλος Δ., Ρηγούτσος Α., Κατράδης Σ., Τσαγκάνου Γ., Σταυρίδου Ε., Σολομωνίδου Χ. "Διανύσματα στη φυσική και τα Μαθηματικά" C.D-ROM για τους Μαθητές της Α' και Β' Γυμνασίου, Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1999.


Ζ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Ζ3. Σταυρίδου Ε., Σολομωνίδου Χ., Τσαγκάνου Γ., Μητρόπουλος Δ. Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού: "Δυνάμεις και κινήσεις γύρω μας" για τους Μαθητές Ε' και Στ' Δημοτικού, Βόλος: ΥΠ.Ε.Π.Θ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000.

Ζ2. Κάββουρα Θ., Σολωμονίδου Χ., Γρηγοριάδου Μ., Σαμαράκου Μ., Τσαγκάνου Γ., Παπαδοπούλου Κ., Κούτρα Δ., Τελέλης Γ., Παναγιώτου Μ., Κρεμμύδα Σ., Αθανασόπουλος Κ., Παπαπέτρου Φ. και Κωτούζα Ε. (α) Τετράδιο μαθητή (β) Βιβλίο καθηγητή, (γ) Εγχειρίδιο χρήσης για το λογισμικό "ΚΑΣΤΑΛΙΑ - Μαθησιακό Περιβάλλον διαλογικών Πολυμέσων για τη Διερευνητική Μελέτη της Ιστορίας και της Τέχνης με τη χρήση των Ιστορικών Πηγών" για τους Μαθητές της Α' και Β' Λυκείου, Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000.

Ζ1. Φιλοκύπρου Γ., Γρηγοριάδου Μ., Σαμαράκου Μ., Μητρόπουλος Δ., Ρηγούτσος Α., Κατράδης Σ., Τσαγκάνου Γ., Σταυρίδου Ε., Σολομωνίδου Χ. (α) Τετράδιο μαθητή (β) Συμβουλευτικός Οδηγός για τον καθηγητή και την καθηγήτρια για το λογισμικό "Διανύσματα στη φυσική και τα Μαθηματικά" για τους Μαθητές της Α' και Β' Γυμνασίου, Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1999.


Educational and Language Technology Laboratory
Last Update: 25 October 20100