<<  Επιστροφή ::

  ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ


Υποψήφια Διδάκτορας
Εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Πανεπιστήμιο Αθηνών

email: sreg@di.uoa.gr


ΣΠΟΥΔΕΣ1998-μέχρι σήμερα:
Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
1985-1987::
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Πληροφορικής & Επιχειρησιακής Έρευνας
1978-1983:
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα ΦυσικόΑρχή  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ


" Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε εκπαιδευτικά συστήματα
" Αρχιτεκτονικές νοημόνων εκπαιδευτικών συστημάτων
" Μοντελοποίηση του μαθητή στα νοήμονα εκπαιδευτικά συστήματα
" Εφαρμογές ασαφούς λογικής και νευρωνικών δικτύων στη μοντελοποίηση του μαθητή
" Εκπαιδευτική τεχνολογία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


1982-1995: ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, σε θέματα μηχανογράφησης
1995-μέχρι σήμερα: Καθηγήτρια ΠΕ19 (Πληροφορικής) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ


1. Neural Network-based Fuzzy Modeling of the Student in Intelligent Tutoring Systems, R. Stathacopoulou, G. D. Magoulas, M. Grigoriadou, in: Proceedings of Inter. Joint Conference on Neural Networks 1999 Washington, CD-ROM proceeding, IEEE Catalog Number: 99CH36339C, 1999, paper #679.


2. Neural Network-based Fuzzy Modeling of the Diagnostic Process, R. Stathacopoulou, M. Grigoriadou, G. D. Magoulas, D. Mitropoulos. in: J.D. Moore et al (eds), Proceedings of the 10th International Conference on Artificial Intelligence in Education (AI-ED 2001), May 19-23 2001, San Antonio, Texas, p.476-487. Pub: IOS press.


3. A Neuro-Fuzzy Approach in Student Modeling. R. Stathacopoulou, M. Grigoriadou, G. D. Magoulas and D. Mitropoulos, in: Proceedings of the 9th International Conference on User Modeling (UM2003), June 22-26 2003, University of Pittsburgh, Johnstown, USA. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) Vol. 2702, p. 337-341, Pub.: Springer-Verlag Heidelberg.


4. Neuro-Fuzzy Student Modeling in an Exploratory Learning Environment. R. Stathacopoulou, M. Grigoriadou, G. D. Magoulas, M. Samarakou, D. Mitropoulos. in: Proceedings of the 6th Hellenic European Conference on Computer Mathematics & its Applications (HERCMA 2003). Sept. 25-27, 2003, Athens, Creece. Minisymposium "Al-Techniques in e-learning", Vol 1, p. 340-345.


5. A Neuro-Fuzzy Approach to Detect Student's Motivation, Stathacopoulou R., Samarakou M., Grigoriadou M., Magoulas G. D., in: Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, (ICALT 2004) August 30 - Sept 1, 2004, Joensuu, Finland, IEEE Computer Society Press, p 71-75.


6. Using Simulated Students for Machine Learning, Stathacopoulou R., Grigoriadou M., Samarakou M., Magoulas G. D., in: Proceeding of the 7th International Conference on Intelligent Tutoring Systems (ITS2004), August 30 -September 3 , 2004, Maceio, Brasil, Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science, Vol 3220, p. 889-891.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ


Neuro-Fuzzy Knowledge Processing in Intelligent Learning Environments for Improved Student Diagnosis, Stathacopoulou R, Magoulas GD, Grigoriadou M., Samarakou M., Information Sciences, (2005), 170 2(4), p 273-307.

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ


1. Η εργασία (1) με τίτλο: "Neural Network-based Fuzzy Modeling of the Student in Intelligent Tutoring Systems" αναφέρεται στην εργασία:

The Application of Neural Network Approach to Adaptive Hypermedia, Jeong-Su Yu, (2001), in: Proceedings of International Conference on Computers in Education 2001, 12- 15 November 2001 Seoul Korea, Organized by AACE-APC (Association for the Advancement of Computing in Education-Asia-Pacific Chapter of AACE), available on line from www.icce2001.org/cd/proceeding.htm, paper number KR023, www.icce2001.org/cd/pdf/P02/KR023.pdf, accessed at 3/3/2004.

2. Η εργασία (1) με τίτλο: "Neural Network-based Fuzzy Modeling of the Student in Intelligent Tutoring Systems" αναφέρεται στην εργασία:

A fuzzy neural network for item sequencing in personalized cognitive scaffolding with adaptive formative assessment, Feng-Hsu Wang, (2004), Expert Systems with Applications, Vol. 27, issue 2, pp. 11-25.

3. Η εργασία (1) με τίτλο: "Neural Network-based Fuzzy Modeling of the Student in Intelligent Tutoring Systems" αναφέρεται στην εργασία:

A Neuro Fuzzy Inference System for Student Modeling in Web-Based Intelligent Tutoring Systems, Mir Sadique Ali, Dr. Ashok A. Ghatol, (2004), International Conference on Cognitive Systems (ICCS 2004), New Delphi, December 14-15 2004, paper # 292, available on line from: http://www.niitcrcs.com/iccs/Papers/292%20Mir%20Sadique%20Ali.pdf, accessed at 8/2/2005.

4. Η εργασία (3) με τίτλο: "A Neuro-Fuzzy Approach in Student Modeling" αναφέρεται στη διδακτορική διατριβή:

Generating Computer-Based advice in web-based distance education environments, E.A. Kosba, University of Leeds, School of Computing, December 2004, available on line from: http://www.comp.leeds.ac.uk/research/pubs/theses/kosba.pdf, accessed at 19/3/2005

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ


Information Sciences, ISSN: 0020-0255, Informatics & Computer Science Intelligent Systems Applications, an International Journal, W. Pedrycz (Editor in Chief), Elsevier.

 

  Επιστροφή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ