<<  Επιστροφή ::

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

 

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση e-mail: kmaragos@sch.gr 

ΣΠΟΥΔΕΣ

2003- σήμερα :
Υποψήφιος διδάκτορας με Αντικείμενο στη Διδακτική της Πληροφορικής - Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Οκτ. 2001 - Απρ. 2003 :
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, βαθμός ΑΡΙΣΤΑ
Οκτ. 1991 - Ιούν. 1994 :
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών, βαθμός 7.62
Σεπt. 1987 - Σεπt. 1991
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μαθηματικό Τμήμα
Πτυχίο Μαθηματικών, βαθμός 6.94


Αρχή  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ


- Εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια.
- Διδακτική της Πληροφορικής.
- Εκπαιδευτικό Λογισμικό - Ανάπτυξη περιβαλλόντων μάθησης με χρήση Πολυμέσων.
- Εκπαίδευση από Απόσταση με χρήση Τεχνολογίας Διαδικτύου - Internet.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ


" Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ", ISBN 960-543-125-4, Εκδόσεις Κωστόγιαννος, 2002.
" Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ", ISBN 960-543-061-4, Εκδόσεις Κωστόγιαννος, 2001.
" Το INTERNET στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ", ISBN 960-543-092-4, Εκδόσεις Κωστόγιαννος, 2001.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Α. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών συνεδρίων (με σύστημα κριτών)

1. "Towards the design of Intelligent Educational Gaming systems". Proceedings of Workshop on Educational Games as Intelligent learning environments, Artificial Intelligence in Education, University of Amsterdam, Amsterdam, 18-22 July 2005.


2. " New Technology as a Tool to investigate patterns ". Proceedings of the 3rd Mediterranean Conference on Mathematics Education, Hellenic Mathematical Society - Cyprus mathematical Society, Athens-Greece, 3-5 January 2003.

Β. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Ελληνικών συνεδρίων (με σύστημα κριτών)

1. "Η Δυναμική των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία". Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων (Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), Σύρος, 13-15 Μαίου 2005.


2. "Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των κινήτρων και της δυναμικής χρήσης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία". Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή "Oι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου - 03 Οκτωβρίου 2004.


3. "Αντιλήψεις μαθητών σε βασικές λειτουργίες των πινάκων". Πρακτικά 2ης Πανελλήνιας Διημερίδας με διεθνή συμμετοχή "Διδακτική της Πληροφορικής", Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή επιστημών του Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 16-17 Ιανουαρίου 2004.


4. " Οι Νέες τεχνολογίες εργαλείο κατανόησης βασικών εννοιών στο Γυμνάσιο". Πρακτικά 2ου Συνεδρίου για τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση "Τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο", Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αθήνα, 11-13 Απριλίου 2003.


5. " Οι Νέες Τεχνολογίες εργαλείο για διερεύνηση μοντέλων συμπεριφοράς". Πρακτικά 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας "Τα Mαθηματικά Διαχρονικός παράγοντας πολιτισμού", Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Κομοτηνή, 8-10 Νοεμβρίου 2002.


6. " O σωστός σχεδιασμός του μαθήματος με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών κίνητρο για μάθηση ". Πρακτικά 3ου πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή "Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 26-19 Σεπτεμβρίου 2002.


7. " Αξιολόγηση μαθητών με την χρήση λογισμικών Ανοικτού Περιβάλλοντος ". Πρακτικά 5ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και 2ο Συμπόσιο Αστροναυτικής και Διαστήματος, Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία - Κυπριακή Αστροναυτική Εταιρεία, Πάφος, 2 Φεβρουαρίου 2002


8. " Διδάσκοντας σε περιβάλλον υπολογιστών - Εμπειρίες και Διαπιστώσεις ". Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 12-14 Οκτωβρίου 2001.


9. "Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Δικτύων. Ευαισθητοποίηση των μαθητών για υπεύθυνη συμπεριφορά στη χρήση του Internet ". Πρακτικά 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη. Εκπαιδευτικό Λογισμικό - Διαδίκτυο. (Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων (Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), Σύρος, 11-13 Μαίου 2001.


Γ. Δημοσιεύσεις σε Ημερίδες

1. " Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδακτική των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ", Πρακτικά Διημερίδας "Οι Νέες Τεχνολογίες στη Διδακτική του σύγχρονου σχολείου", 1ο Ε.Λ Ελληνικού (Υπό την αιγίδα του Ελληνικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), Αθήνα, 5-6 Απριλίου 2003.


2. " Το Internet στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση", Πρακτικά ημερίδας "Ο μάχιμος εκπαιδευτικός στην Κοινωνία της Πληροφορίας", Δ/ Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, Αθήνα, 6 Απριλίου 2002.


Αρχή  

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1. Στοιχεία διδακτικής Πληροφορικής"" στο πρόγραμμα "Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση", Πρόγραμμα Επιμόρφωσης από Απόσταση (μέσω διαδικτύου) Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δεκέμβριος 2003 - Απρίλιος 2004, 8 ώρες.


2. "Π-1: Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ', στο έργο Προετοιμασία του Δασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ)/Αρχική Επιμόρφωση όλων των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), 48 ώρες, Αθήνα, 13 Μαρτίου - 19 Μαίου 2003.


3. "Π-1: Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ', στο έργο Προετοιμασία του Δασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ)/Αρχική Επιμόρφωση όλων των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), 96 ώρες (2 Χ 48) , Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου - 15 Νοεμβρίου 2002.


4. "Building Educational scenarios with SketchPad", επιμόρφωση Ιορδανών εκπαιδευτικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2002.


5. "Σχεδίαση μαθήματος", Επιμόρφωση εκπαιδευτικών του εκπαιδευτικού οργανισμού "ΡΟΜΒΟΣ", 20 ώρες, Αθήνα, 2001.


6. " Internet', Επιμόρφωση εκπαιδευτικών του εκπαιδευτικού οργανισμού "ΡΟΜΒΟΣ", 20 ώρες, Αθήνα, 2001.


Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΕΤΠΕ, Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 2004.


2. Συμμετοχή στην οργανωτική και επιστημονική επιτροπή της διημερίδας με τίτλο "Οι Νέες Τεχνολογίες στη Διδακτική του σύγχρονου σχολείου", 1ο Ε.Λ Ελληνικού (Υπό την αιγίδα του Ελληνικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), Αθήνα, 5-6 Απριλίου 2003.


3. Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή της ημερίδας με τίτλο: "Ο μάχιμος εκπαιδευτικός στην Κοινωνία της Πληροφορίας", Δ/ Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, Αθήνα, 6 Απριλίου 2002.

 

ΣΤ. ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

" Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Πληροφορικής και Υπολογιστών (ΕΠΥ).
" Τακτικό μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ).


 

 

  Επιστροφή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ