:: Αρχική Σελίδα

:: Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα
:: Εκπαιδευτικό λογισμικό
:: Μαθήματα στο διαδίκτυο
:: Δραστηριότητες
:: Γλωσσική     Τεχνολογία
:: Δημοσιεύσεις
:: Μέλη Εργαστηρίου
:: Επικοινωνία
 


<<  Επιστροφή ::

   ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ

                      Δρ. Γλωσσικής Τεχνολογίας

Ερευνήτρια Γλωσσικής Τεχνολογίας

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών


e-mail: imalagar@di.uoa.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ

1991-1995 Διδακτορικό Δίπλωμα στο πεδίο της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας σε θέμα Μηχανικής Μετάφρασης με μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης στη Φιλοσοφική Σχολή  του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

1988-1989 DEA (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) στην Ιστορία, του Πανεπιστημίου Paris1 του τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών.

1983-1987 Πτυχίο Ελληνικής και Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας


ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1.       Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

2.       Γλωσσική Τεχνολογία

3.       Θεωρητική Γλωσσολογία

4.       Μηχανική Μετάφραση

5.       Υπολογιστική Γλωσσολογία

6.       Υπολογιστική Σημασιολογία

7.       Λεκτική Επεξεργασία

8.       Εξαγωγή Πληροφορίας από Κείμενα

9.       Απόκτηση Γνώσης από Κείμενα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1992-1998 Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) στο πεδίο    της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας με Η/Υ (Τμήμα Μηχανικής Μετάφρασης) και υπεύθυνη της έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου Γλωσσικής Τεχνολογίας.
1996-1998 Διδασκαλία Γερμανικής Γλώσσας στη Σχολή Ικάρων
2000-2001 Διδασκαλία Γλωσσικής Τεχνολογίας (Κατανόηση Κειμένου) στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ», Ανάδοχος ΕΚΠΑ.
1999-2003 Διδασκαλία Γλωσσικής Τεχνολογίας (Επεξεργασία Γνωσιακού Κειμένου) στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική Υγείας», Ανάδοχος ΕΚΠΑ
1998-2005 Στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Υπεύθυνη της Ειδικής Δράσης «Γλωσσική Τεχνολογία». Επιστημονική και Τεχνική επίβλεψη Έργων σε θέματα Γλωσσικής Τεχνολογίας, Πολιτισμικής Τεχνολογίας, Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πληροφορικής.
2005-σήμερα Στέλεχος της ΕΥΔ/ΕΠΑΝ του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρακολούθηση σεμιναρίου σε θέματα Γλώσσας, Λογικής και Πληροφορικής στο Fourth European Summer School in Logic, Language and Information. August 17-28, 1992 University of Essex Colchester.

Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων Θωρητικής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Salzburg της Αυστρίας στο Τμήμα Γλωσσολογίας από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 1992.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1991- 1995

Στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής αναπτύχθηκε ένα σύστημα υπολογιστικού λεξικού και γραμματκής (Ελληνικής-Γερμανικής) με χαρακτηρισμούς των σχέσεων μεταξύ των συμπληρωμάτων και των ρημάτων με βάση την απόκτηση γνώσης για διαφορετικούς μικρόκοσμους.

 1992-1998        

Έρευνα στη Μηχανική Μετάφραση στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων (EUROTRA, LANGSAN- MLAP, LS-GRAM- LRE και ALEP) σε θέματα Επεξεργασίας Απαρεμφάτων, Σθένους, Ονοματικών Φράσεων και Συμπληρωματικών Προτάσεων στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου με χρήση Ευρωπαικών Υπολογιστων Εργαλείων σε συστήματα UNIX.

 1993-1994                                

Συμμετοχή στο Έργο HOLIST/STRIDE με την ομάδα του Τμήματος  Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα έρευνας: "Συντακτική και Σημασιολογική Ανάλυση Ονοματικών Φράσεων από Αυθεντικό Ιατρικό Κείμενο και Σύνταξη Γραμματικής για την Ανάλυση αυτή που υλοποιήθηκε με  Prolog".

 1993-1994

Ως μέλος της ομάδας του ερευνητικού προγράμματος HOLIST/STRIDE του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ασχολήθηκα με τη μελέτη ιατρικής ορολογίας στην Αγγλική και την Ελληνική με σκοπό τη σημασιολογική ανάλυση ονοματικών φράσεων. Επίσης ασχολήθηκα με την ανάλυση των υπονοούμενων σχέσεων ονοματικών φράσεων της Ελληνικής χρησιμοποιώντας οντολογικές σχέσεις μεταξύ των όρων του θησαυρού ενός μικρόκοσμου.

 1993-μέχρι και σήμερα: Ερευνητική δραστηριότητα στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και συγκεκριμένα στη Μηχανική Μετάφραση, στην Αναζήτηση και Εξαγωγή Γνώσεων από Κείμενα με χρήση Βάσεων Γνώσεων και στον προγραμματισμό με Prolog.

 1998- 2003

Συμμετοχή μου στο Έργο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας» (ΕΠΕΑΕΚ-Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών). Στο πλαίσιο του Έργου αναπτύχθηκε Εκπαιδευτικό Υπολογιστικό Ιατρικό Λεξικό με υπολογιστική κατασκευή της οντολογίας με απόκτηση γνώσης από αυτόματη ανάλυση των ερμηνευμάτων των λημμάτων. Το Υπολογιστικό Ιατρικό Λεξικό προορίζεται για ερευνητική και εκπαιδευτική χρήση.

Αρχή  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1.

Φροντιστηριακό μάθημα Γλωσσολογίας και συγκεκριμένα στο αντικείμενο Φωνητικής/Φωνολογίας της Γερμανικής Γλώσσας κατά το α' Εξάμηνο του 1994 σε πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως άμισθος υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος

2.
Καθηγήτρια Γερμανικής  Γλώσσας και Γλωσσολογίας στη Σχολή Ικάρων σε αρχαρίους και προχωρημένους (1996-1998).
3.
Εμπειρία σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με την χρήση πολυμέσων.
4.
Επίβλεψη εργασιών στο πλαίσιο του Έργου «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας» (ΕΠΕΑΕΚ-Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών).
5.
Διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνολογία Γλώσσας Επιστημών Υγείας» 1999, 2000, 2001, 2002 και 2003.
6.
Διδασκαλία του μαθήματος «Επεξεργασία και Κατανόηση Κειμένου» για το εαρινό εξάμηνο του έτους 1999 στο πλαίσιο του Έργου «ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ-Γλωσσική Τεχνολογία» (ΕΠΕΑΕΚ-Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών-1999)
7.
Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών σε θέματα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας στο πλαίσιο του Έργου «ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ-Γλωσσική Τεχνολογία» (ΕΠΕΑΕΚ-Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών-1999).
8.

Διδασκαλία του μαθήματος «Υπολογιστική Γλωσσολογία» το οποίο διεξάγεται στα πλασία των παρακάτω Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων:

  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικονωνιών ΕΚΠΑ.
    (ΠΜΣ 507, Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Επιστήμες http://eclass.di.uoa.gr/D191/, βασικό μάθημα της Κατεύθυνσης 1, Υπολογιστικές Επιστήμες).

  • Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη.

από το 2005 μέχρι σήμερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

1. Kontos, J., Malagardi, I. (2005). Question Answering from Procedural Semantics to Model Discovery. Encyclopedia of Human Computer Interaction, Edited by Dr. Claude Ghaoui. Idea Group Inc.Hershey, USA

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ

1. Kontos, J., Malagardi, I. (1999). Information Extraction and Knowledge Acquisition from Texts using Bilingual Question-Answering. Journal of Intelligent and Robotic Systems. Kluwer  Academic Publishers,26(2): 103-122,October.
2. Μαλαγαρδή, Ι. (2000).  Αυτόματη Ομαδοποίηση με Υπολογιστή Ρημάτων Κίνησης με Βάση τα Ερμηνεύματά τους. Περιοδικό «Γλωσσολογία». 11-12 (2000) σελ. 282-294 Αθήνα.
3. Malagardi, I., Kontos, J. (2001a). Information Extraction from Ancient Hellenic Texts using Automatic Knowledge Acquisition from Lexical Definitions. Journal of Neural, Parallel and Scientific Computations, Vol 9 2001, pp.151-160.
4. Kontos, J., Malagardi, I., Peros, J. (2003d). “The AROMA System for Intelligent Text Mining” HERMIS International Journal of Computers mathematics and its Applications. Vol. 4. pp.163-173. LEA.
5. Field L., Kalogeropoulos, N., Peros, Y., Daglas, S., Dassiou-Plakida, D. and Malagardi, I. (2004a). Cosmetic Surgery is Not Plastic Surgery. Dermatologic Surgery. Letters to the Editor. Vol. 30, Issue 2. p. 236, February 2004. 
6. Malagardi, I. (2004b). “History of Ontological Technology and a Modern Medical Application” Journal of Neural, Parallel and Scientific Computations. Vol 14 2005, pp.491-505.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΗ

1 Μαλαγαρδή I. & Ευθυμίου Ε. (1993). “Το Αρθρο της Νέας Ελληνικής σε ένα μοντέλο επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας από H/Y”.  14η ετήσια συνάντηση του Τομέα της Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. σελ. 324-339.
2 Mαλαγαρδή, I. (1993). “Προβλήματα της Άποψης της Ν. Ελληνικής: Μορφολογία και Καθορισμός της Προβολής του Χρόνου και της Άποψης”. Themes in Greek Linguistics. John Benjamins Publishing Company.  Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο στην Ελληνική Γλωσσολογία. Πανεπιστήμιο Reading U.K. pp. 161-167.
3 Μαλαγαρδή, Ι. (1994). Σθένος και Ελεγχος σε προτάσεις με να-συμπληρώματα και για να- συμπληρωματικές προτάσεις: Σημασιολογικές και πραγματολογικές επισημάνσεις”. 15η ετήσια συνάντηση του Τομέα της Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. σελ. 372-383 (1994).
4 Malagardi, Ι. (1995).  Τhe resolution of the subject ambiguity in sentences with "ya na” using domain knowledge and related problems in their machine translation" Proceedings of the 2nd International Conference on Greek Linguistics. Salzburg University pp. 369-378.
5 Μαλαγαρδή, Ι. (1996α).Προσδιορισμός με Υπολογιστή της υπονοούμενης σχέσης μεταξύ των συστατικών Ονοματικών Φράσεων σε Υπογλώσσες. 17η ετήσια συνάντηση του Τομέα της Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, σελ. 508-520.
6 Μαλαγαρδή, Ι., Κόντος, Ι. (1996β) “Επεξεργασία με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή εννοιών της Δωδεκαδέλτου Επιγραφής της Γόρτυνας για την αυτόματη άντληση γνώσεων” Η΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο. ΕΚΙΜ, Ηράκλειο Κρήτης (2000), τα, Α2, σελ. 199-213.
7 Μαλαγαρδή, Ι., Κόντος, Ι. (1996γ). “Επεξεργασία Λόγου από Αρχαίο Νομικό Κείμενο της Δωδεκαδέλτου Επιγραφής της Γόρτυνας Συμπόσιο Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης. Πανεπιστήμιο Πειραιά.
8 Κόντος, Ι., Mαλαγαρδή, Ι. (1997α). Επεξεργασία Ερωτήσεων με Υπολογιστή προς Βάσεις Δεδομένων και Κειμένων. 3ο Διεθνές Γλωσσολογικό Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα. σελ. 945-953. Αθήνα.
9 Μαλαγαρδή, Ι., Κόντος, Ι., Πέγκου, Μ. (1997β). Επεξεργασία Ερμηνευμάτων Ρημάτων με Υπολογιστή. 3ο Διεθνές Γλωσσολογικό Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα  σελ. 954-961. Αθήνα.
10 Kontos, J., Malagardi, I., Trikkalidis, D. (1998a). Natural Language Interface to an Agent. EURISCON 98  Third European Robotics, Intelligent Systems & Control Conference Athens. Published in Conference Procedings Advances in Intelligent Systems: Concepts, Tools and Applications (Kluwer) pp.211-218.
11 Kontos, J., Malagardi, I. (1998b). Question Answering and Information Extraction from Texts. EURISCON 98 Third European Robotics, Intelligent Systems & Control Conference. Athens. Published in Conference      Procedings “Advances in Intelligent Systems: Concepts, Tools and Applications (Kluwer).ch. 11, pp. 121-130
12 Kontos, J., Malagardi, Ι., (1998c). Information and Knowledge Extraction from Medical Texts”., I. HTE’98 European Conference on Health Telematics Education. Health and Medical Informatics Education in Europe. Technology and Informatics. Vol 57, 2000, IOS Press, Editor J. Mantas. pp. 260-269.
13 Kontos,  J.,  Malagardi, I. (1999). A Learning Natural Language Interface to an Agent. Proceedings of Workshops of  Machine Learning ACCAI 99, Chania.
14 Kontos, J., Malagardi, I., Fountoukis, S. (2000a) ARISTA Generative Lexicon for   Compound Greek Medical Terms. LREC 2000, Vol. II, pp. 1075-1708.
15 Kontos, J., Malagardi, Ι., Alexandris, C., Bouligaraki, M. (2000b) Greek Verb Semantic Processing for Stock Market Text Mining. NLP 2000 Lecture Notes in Artificial Intelligence NLP 2000 pp. 395-405 Springer Verlag.
16 Malagardi, I., Kontos, J., Fountoukis, S. (2000c) A Greek Lexical System for Medical Texts. Workshop Computational Terminology for Medical and Biological Applications.
17 Kontos, J., Malagardi, I.,  Bouligaraki, M., Fountoukis, S., Kallantzi, R., & Karra, M. (2000d) Semantics of Technical Lexicons, COMLEX 2000, Workshop on Computational Lexicography, Patras.
18 Αλεξανδρή, Χ., Μαλαγαρδή, Ι. (2001b). Εντοπισμός Επιλογικών Περιορισμών Ρημάτων από Ακολουθίες Ερμηνευμάτων για την Εξαγωγή Γλωσσολογικής Πληροφορίας από Σώματα Κειμένων στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. Πρακτικά της Συνάντησης Εργασίας Υπολογιστικής Γλωσσολογίας. ΑΠΘ Απρίλιος 2001.
19 Malagardi, I. (2001c). The Acquisition of World Knowledge and Lexical Combination. HERCMA 2001, Proceedings of the 5th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications Conference. Athens. pp. 231-234
20 Kontos, J., Malagardi, I. (2001d). Α  Search Algorithm for Knowledge Acquisition from Texts HERCMA 2001, Proceedings of 5th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications Conference. Athens pp. 226-230
21 Kontos, J., Malagardi, I., Bouligaraki, M. (2002a). A Virtual Robotic Agent that learns Natural Language Commands. 5th European Systems Science Congress. October. Heraklion Crete. Res Systemica Volume 2 Special Issue. October 2002.  ((http:/www.afscet.asso.fr/resSystemica/accueil.html).
22 Kontos, J., Malagardi, I., Peros, J., Elmaoglou, A. (2002b). System Modeling by Computer using Biomedical Texts. 5th European Systems Science Congress. October. Heraklion Crete Res Systemica Volume 2 Special Issue. October 2002.  (http:/www.afscet.asso.fr/resSystemica/accueil.html).
23 Kontos, J., Elmaoglou, A., Malagardi, I. (2002c). ARISTA Causal Knowledge Discovery from Texts. Proceedings of the 5th International Conference DS 2002. Luebeck, Germany, November 2002, Springer Verlag. pp. 348-355
24 Kontos, J., Malagardi, I., Peros, J. (2003a). “The Simulation Subsystem of the AROMA System” HERCMA 2003, Proceedings of 6th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications Conference. Athens, LEA Publishers pp. 274-279 Vol. 1
25 Kontos, J., Malagardi, I. (2003b). “Computational Linguistics” HERCMA 2003, Proceedings of 6th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications Conference. Athens  LEA Publishers pp. 406-413 Vol. 1.
26 Kontos, J., Malagardi, I., John Lekakis and Peros, J. (2005a). Grammars for Question Answering Systems based on Intelligent Text Mining in Biomedicine. Proceedings of 7th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications Conference. Athens. On-line publication: http://www.aueb.gr/pympe/hercma/proceedings2005.
27 Kontos, J., Malagardi, I., Peros, J. (2005b). Question Answering and Rhetoric Analysis of Biomedical Texts in the AROMA System. Proceedings of 7th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications Conference. Athens. On-line publication:  http://www.aueb.gr/pympe/hercma/proceedings2005.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1 Μαλαγαρδή, Ι. (1998c). «Λεκτική ανάλυση και γνώση του κόσμου». Ενημερωτικό Δελτίο  Ανθρωπίνου Δικτύου Γλωσσικής Τεχνολογίας Λογοπλοήγηση Νο 4. Αθήνα.
2 Μαλαγαρδή, I., Κόντος, Ι. (1998d)  «Εξαγωγή πληροφορίας και γνώσης από ιατρικά κείμενα». Ενημερωτικό Δελτίο Ανθρωπίνου Δικτύου Γλωσσικής Τεχνολογίας Λογοπλοήγηση No 5 . Aθήνα.
3 Μαλαγαρδή, Ι. (1998e). «Λόγος και Τεχνολογία». Περιοδικό Ιδιόφωνο (Τέχνη, Επιστήμη, Κοινωνικά Θέματα, Φιλοσοφία). Τεύχος 3. Ηράκλειο Κρήτης.
4 Kontos, J., Malagardi, I. (2002d). A Virtual Agent that learns to interact in Natural Language.Mediaterra 2002. Athens. (Invited).
5 Μαλαγαρδή,Ι. (2003c). «Προγράμματα της ΓΓΕΤ-Δυνατότητες Ανάπτυξης Συνεργασιών». Πρακτικά Συνεδρίου Ινστιτούτου Διεθνούς Συνεργασίας Ελλήνων Επιστημόνων (ΙΔΙΣΥΕΕΠ). ΑΠΘ. Pp. 16-26. Θεσσαλονίκη
6 Μαλαγαρδή, Ι. (2004). Το Πρόγραμμα «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» της ΓΓΕΤ Μηνιαία Ενημερωτική Έκδοση, E&T. Τεύχος 1. ΥΠΑΝ/ ΓΓΕΤ.
7 Μαλαγαρδή, Ι. (2005). «Η Φυσική Γλώσσα στο μικροσκόπιο των Η/Υ» της ΓΓΕΤ Μηνιαία Ενημερωτική Έκδοση, E&T. Τεύχος 13. ΥΠΑΝ/ ΓΓΕΤ.
8 Μαλαγαρδή, Ι. (1994). “Γλωσσολογικά Προβλήματα Ιατρικών Κειμένων”. Ημερίδα HOLIST Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
9 Μαλαγαρδή, Ι. (1995). “The use of domain knowledge for the resolution of subject ambiguities in Machine Translation from Modern greek to German”. Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Γλωσσική Τεχνολογία». HELEXPO, ΔΕΘ.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1 The Problem of Translating German Infinitive to Greek Subjunctive in Machine Translation. (1992) Eurotra-El ILSP.
2 Monolingual Research on Valency. Classification of impersonal verbs according to their syntactic and semantic properties. (1993) Eurotra- El ILSP.
3 Na- Complement Clauses (1996) LANGSAN- Language Specifications for Greek Adapted to a New Notation. MLAP93/12. ILSP.
4 Ελληνικό Ιατρικό Υπολογιστικό Λεξικό (2000). Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Τεχνολογία Γλώσσας Επιστημών Υγείας». Έχει εκδοθεί και σχετικός οπτικός δίσκος ως εκπαιδευτικό βοήθημα. Το λεξικό περιέχει περί τα 10..000 λήμματα με τις μεταφράσεις τους και τα υπερώνυμα.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1 Πρόσκληση για διάλεξη με τίτλο Υπολογιστική Γλωσσολογία στους φοιτητές της κατεύθυνσης Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάιος 1996
2 Πρόσκληση για διάλεξη με τίτλο «Γλωσσική Τεχνολογία» στο Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιούνιος 2000.
3 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο Διεθνές Συνέδριο: SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEURAL, PARALLEL, AND SCIENTIFIC COMPUTATIONS ATLANDA U.S.A., August 07-10-2002, κατόπιν ηλεκτρονικής επιστολής του Προέδρου του Συνεδρίου Prof. M. Sambandham
4 Πρόσκληση για ομιλία με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ» στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου «Η Επίδραση του Ολυμπιακού πνεύματος στην Ανθρώπινη Πρόοδο» που διοργανώθηκε από το ΙΔΙΣΥΕΕΠ (Ινστιτούτο Διεθνούς συνεργασίας Ελλήνων Επιστημόνων) Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 2003.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΚΑΙ WORKSHOPS

1 ACAI' 99- Summerschool "Machine Learning & Applications" (1999)
2 NLP 2000- 2nd International Conference on Natural Language Processing (June 2000)
3 Workshop-Computational Terminology for Medical and Biological Applications (June 2000)
4 TeSTIA 2000 Summerschool (July 2000)
5 Ημερίδα με τίτλο «Μηχανική Μάθηση» στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φεβρουάριος 2001)
6 Workshop on Natural Language Processing  ΑΠΘ (Απρίλιος 2001)

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ WORKSHOPS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1 Διοργάνωση Workshop με τίτλο "Workshop on System Science Methodologies in Artificial Intelligence and Cognitive Science" στο πλαίσιο του Συνεδρίου 5th European Systems Science Congress. October. Heraklion Crete.
2 Διοργάνωση Workshop με τίτλο “Biomedical Informatics” στο πλαίσιο του Συνεδρίου HERCMA 2003, Proceedings of 6th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications Conference. Athens.
3 Διοργάνωση Workshop με τίτλο “Biomedical Informatics” στο πλαίσιο του Συνεδρίου HERCMA 2005, Proceedings of 7th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications Conference. Athens.

 

ΓΛΩΣΣΕΣ

 

Γερμανική (άριστα)

Αγγλική (πολύ καλά)


  Επιστροφή
   
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ