<<  Επιστροφή ::

ΛΕΜΠΕΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ


Υποψήφια Διδάκτορας
Εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Πανεπιστήμιο Αθηνών

email: sreg@di.uoa.gr

 

ΣΠΟΥΔΕΣ1998-μέχρι σήμερα:
Τίτλος Διδακτορικής Έρευνας: Systeme de Conjugaison, Reconnaissance Morphosyntaxique Statistique et Lemmatisation Automatique de la Classe Verbale du Grec Moderne Standard (Νέο Κλιτικό Σύστημα, Στατιστική Μορφοσυντακτική Αναγνώριση και Αυτόματη Λημματοποίηση του Ρηματικού Συνόλου της Νέας Ελληνικής)
1985-1988:
MASTER OF ARTS IN LINGUISTICS, Language Department, Πανεπιστήμιο του Exeter, Αγγλία,
1980-1984
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ


1. 3rd ESF Summer School in Linguistics (3ο Θερινό Σχολείο στη Γλωσσολογία), Πανεπιστήμιο Πίζας, Ιταλία: "Computational Lexicology and Lexicography" (Υπολογιστική Λεξικολογία & Λεξικογραφία), 1988

2. 1st Summer School in Natural Language Processing (1ο Θερινό Σχολείο στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας), οργάνωση SGAICO-NLP, Λουγκάνο, Ελβετία, 1991

3. Cours d'Initiation a l'Informatique (Εισαγωγή στην Πληροφορική), οργάνωση Υπουργείο Παιδείας, Λουξεμβούργο, 1991-1992

4. Πανεπιστήμιο MARC BLOCH του Στρασβούργου, Τμήμα: Επιστήμες της Γλώσσας (Sciences du Langage), Στρασβούργο, Γαλλία, 1994

6. Eπιμορφωτικό Σεμινάριο "Ενδοσχολική Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση" στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος TRENDS, οργάνωση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 6ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, 1998

6. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Πληροφορική: Εισαγωγή σε Word, Excel και Internet, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, 1999


 

Αρχή  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. Φροντιστήρια Αγγλικών Α. ΚΑΛΟΥΔΗ και ΟΡΙΟΝ, Αθήνα, 1979-1983
Διδασκαλία Αγγλικών (όλα τα επίπεδα, προετοιμασία FC και PROFICIENCY)

2. Μηνιαίο περιοδικό ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ, Αθήνα, 1984
Μεταφράσεις αγγλικών άρθρων από την American Packaging Encyclopaedia προς την Ελληνική

3. Πανεπιστήμιο του Exeter, Language Department, Αγγλία, 1986
Προγύμναση 1ετών και 2ετών φοιτητών σε Ιστορική Γλωσσολογία και Σύνταξη

4. Φροντιστήριο Αγγλικών GEBHART/ΤΡΙΓΚΑΣ, Αθήνα, 1986-1989
Διδασκαλία EFL σε ενήλικες (όλα τα επίπεδα)

5. INFORMALUX S.A. και TELINDUS T.A.: SYSTRAN-EE DEVELOPING TEAM, Λουξεμβούργο (χρηματοδότηση: Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), 1989-1997:

1989-1993 Αγγλο-Eλληνικό ζεύγος του συστήματος Αυτόματης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SYSTRAN-EE
-Κωδικοποίηση του ηλεκτρονικού (μορφοσυντακτικού, συντακτικού και σημασιολογικού) λεξικού της Ελληνικής Σύνθεσης
-Γλωσσολογική ανάλυση και δημιουργία προγραμμάτων για την απόδοση μορφοσυντακτικών και συντακτικών φαινομένων της Αγγλικής στην Ελληνική, ενεργοποιούμενων κατά το στάδιο της Μεταφοράς από την γλώσσα-πηγή προς τη γλώσσα-στόχο

1993-1997 Ελληνο-Γαλλικό ζεύγος του συστήματος Αυτόματης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SYSTRAN-EE
-Δημιουργία ηλεκτρονικού λεξικού Ελληνικής Ανάλυσης
-Γλωσσολογική ανάλυση και δημιουργία προγραμμάτων μορφοσυντακτικής και συντακτικής Ανάλυσης της Ελληνικής

6. ΥΠΕΠΘ, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, κλάδος ΠΕ06 (Αγγλικά), 1997--------

1997-1998 6ο Γυμνάσιο Κέρκυρας

1998-2004 Ενιαίο Εσπερινό Λύκειο Κέρκυρας (οργανική θέση)

2004--- Απόσπαση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ (Εργαστήριο Γλωσσικής & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας)
-Διδασκαλία μαθήματος Υπολογιστικής Γλωσσολογίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
-Ανάπτυξη Ελληνικών γλωσσικών εργαλείων

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. "Αναγνώριση Παρεπόμενων Πτωτικού από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή", (με Χαλκιαδάκη Γ., Γ. Κουρουπέτρογλου, Γ. Τσιατούχα), Πρακτικά ΣΤ' Συνεδρίου ΕΕΦ, Κομοτηνή, 1993, Τόμος Α: 58-61.

2. "The Commission's SYSTRAN English-Greek Machine Translation system" (με A. Πέτριτς και Σ. Ρούσσου), Proceedings of the First International Conference on Greek Linguistics, Reading, UK, J.Benjamins Publishers, 1994, 471-482.

3. "A Computational Model for the Morphological Analysis of the Modern Greek Νoun Category", Proceedings of the First International Conference on Greek Linguistics, Reading, UK, J.Benjamins Publishers, 1994, 483-490.

4. "A Retrograde Morphemic Analysis of the Modern Greek Verbal Category and its Computational Implementation", Proceedings of the 2nd International Conference on Greek Linguistics, ed. G.Drachman, A. Malikouti-Drachman, J. Fykias & C. Klidi, University of Salzburg, 1997, V.I: 359-368.

5. "Προγράμματα Ανάλυσης της Ελληνικής Γλώσσας του Συστήματος Αυτόματης Μετάφρασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (SYSTRAN-EE)", Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Αθήνα, 1997: 962-970.

6. "Αυτοματοποίηση της Διαδικασίας Παραγωγής του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Λεξικού Ανάλυσης του Συστήματος Αυτόματης Μετάφρασης SYSTRAN-EE", Η Μηχανική Μετάφραση και η Ελληνική Γλώσσα, επ. M. Σταύρου και Μ. Τζεβελέκου, Αθήνα, 2000, Καστανιώτης: 91-103.

7. "Άνευ Λεξικού Αυτόματη Υπολογιστική Μορφοσυντακτική Ανάλυση και Λημματοποίηση του Ρηματικού Συνόλου της Νέας Ελληνικής", 21η Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2000: 383-395.

8. "Statistical Retrograde Morphosyntactic Disambiguation and Linear Lemmatisation of the Modern Greek Verbal Class", Selected Papers of the 16th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, School of English, Aristotle University of Thessaloniki, 2005: 104-118.

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

-Association for Computational Linguistics (ACL) (1990-1997)
-European Association for Machine Translation (EAMT) (1990-1997)

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

-Αγγλικά (Certificate of Proficiency, Michigan University, 1979)
-Ιταλικά (Diploma di Primo Grado, Istituto Italiano d'Atene, 1984)
-Γαλλικά (Certificat de la langue Francaise, Alliance Francaise, 1991)
-Γερμανικά (κατ'οίκον μαθήματα 1980-1982)

 

 

  Επιστροφή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ