<<  Επιστροφή ::

  

Kyriakou Christina

PhD Candidate
Education and Language Technology Laboratory
Department of Informatics & Telecommunications
University of Athens

Teacher of Informatics, Secondary Education

E-mail ckyriakou@di.uoa.gr

 
  English version


STUDIES

2005 - today:
Phd Candidate at the Department of Informatics & Telecommunications, University of Athens.
1998:

MSc in Communications Engineering,

School of Electrical and Electronic Engineering

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UK

1997 :
Diploma in Informatics, Department of Informatics & Telecommunications,  University of Athens


RESEARCH INTERESTS
  • Web-based Adaptive & Intelligent Educational Systems
  • Computer Science Education
  • Learner Modeling
  • Εducational Technology

 

National Conferences


Κυριακού Χ., Μπούμπουκα Μ., Παπανικολάου Κ. και Γρηγοριάδου Μ. «Διδακτική πρόταση για τη Δομή Επανάληψης στον Προγραμματισμό που συνδυάζει την εκπόνηση Συνθετικής Εργασίας υποστηριζόμενη από διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή Μελετών Περίπτωσης», 4ο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Σύρος, Μάιος 2007 

  Επιστροφή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ