<<  Επιστροφή ::

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΙΔΗΣ

 

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση e-mail: vkanidis@di.uoa.gr, vkanidis@sch.gr 

ΣΠΟΥΔΕΣ

2003- σήμερα :
Υποψήφιος διδάκτορας (στο στάδιο συγγραφής της διατριβής), Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βασικής και Εφαρμοσμένης γνωσιακής επιστήμης
1999
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών σπουδών (Master) στα Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
1994
Paedagogische Hochschule Ludwigsburg, Μετεκπαίδευση τεσσάρων εξαμήνων (1992-1994) στα Παιδαγωγικά στην Ανώτατη Παιδαγωγική Ακαδημία του Ludwigsburg (Γερμανίας)
1991
ΤΕΙ Αθηνών
Τμημα Πληροφορικής
1986

Τ.Ε.Ι Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής), Μετεκπαίδευση 6 μηνών σε θέματα της Πληροφορικής Επιστήμης

1979
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φυσικομαθηματική Σχολή, Τμήμα Μαθηματικό


Αρχή  


ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


- Από το 1982 μέχρι σήμερα διδάσκω Μαθηματικά και Πληροφορική σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης.
- Από το σχολικό έτος 1998-1999 μέχρι σήμερα διδάσκω στα ΤΕΙ Πειραιά στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων το εργαστήριο του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα (5 ώρες την εβδομάδα).
- Από το 1994 μέχρι το 1999 έχω διδάξει σε ΙΕΚ μαθήματα Πληροφορικής.
- Από το 2000 μέχρι 2004 εχω διδάξει στο Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διάφορα μαθήματα πληροφορικής..
- Από το 2000 μέχρι σήμερα διδάσκω στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διάφορα μαθήματα πληροφορικής.
- Έχω διδάξει στα σεμινάρια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Νέες τεχνολογίες στα ΚΣΕ που διοργάνωσε το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και η Σχολή Μωραϊτη το 2003.
- Έχω διδάξει στα ΠΕΚ Πειραιά, Β Αθήνας και Δυτικής Αττικής σε σεμινάρια επιμόρφωσης των προτοδιοριζομένων καθηγητών σε θέματα διαδκτικής της Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών τις σχολικές χρονιές 2003-2004 και 2004-2005.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ


1. Επιστημονικό έργο: " Μελέτη προτύπων εισαγωγής και αξιολόγησης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση". Χρονική περίοδος 1999-2000. Υπεύθυνος φορέας Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπεύθυνος Καθηγητής : Φιλοκύπρου Γεώργιος

2. Ερευνητικό πρόγραμμα EMILE (Observation and analysis of the Uses of Information and Communication Technology in European Primary and Secondary Schools). Χρονική περίοδος 2001-2002. Υπέυθυνος Φορέας Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη. Υπεύθυνη Έργου: Βοσνιάδου Στέλλα, Καθηγήτρια

3. Επιστημονικό έργο BALKANET (Design and Development of a Multilingual Balkan WordNet). Χρονική περίοδος 2002-2003. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπεύθυνη Έργου: Γρηγοριάδου Μαρία, Αναπληρώτρια καθηγήτρια

4. Επιστημονικό έργο "Photography for Precise Simulation of 3D Persceptionand Enhancement of the Telepresence Effect (TDIS). Χρονική περίοδος 2002-2003. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπεύθυνος Έργου : Νικηφόρος Θεοφάνους Καθηγητής.

5. Ερευνητικό έργο "P2P Architect". Χρονική περίοδος από 1/11/2003 έως 30/5/2004. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε συνεργασί με άλλους ευρωπαικούς φορείς. Υπέυθυνη έργου Αφροδίτη Τσαλγατίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια.

6. Ερευνητικό έργο "SODIUM" που αφορά την ανάπτυξη τεχνολογικής πλατφόρμας για ενιαία αναζήτηση και σύνθεση ετερογενών υπηρεσιών ιστού. Χρονική περίοδος από 1/1/2005 έως 30/6/2005. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε συνεργασί με άλλους ευρωπαικούς φορείς. Υπέυθυνη έργου Αφροδίτη Τσαλγατίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια.

Αρχή  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Α. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Grigoriadoy M., Kanidis E., Gogoulou A., " A Web-Based Educational Environment for Teaching the Computer Cache Memory", IEEE Transactions on Education (to appear)

Β. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών συνεδρίων (με σύστημα κριτών)

1. Paloudi Α., Magoulas G D., Grigoriadou Μ., Hossain S., Kanidis V. " ΙΤ supported learning in schools: insights from the British and Greek experience". Proceedings of the International Conference CAL 2001, Lerning across the ages- looking back and looking forwards, April 2001, University of Warwick, UK, p. 205-206

2. Grigoriadou Maria, Kanidis Evangelos. "Students approaches to the computer cache memory and their exploitation in the development of a web based learning environment". Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή-Workshop on Didactic of Informatics, Νοέμβριος 2001, Λευκωσία - Κύπρος, σελ. 473-481.

3. Grigoriadou Maria, Toula Maria, Kanidis Evangelos. "Design and Evaluation of a Cache Memory Simulation Program", Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2003), IEEE Computer Society Press, 2003, Athens, p. 170-174.

4. Grigoriadou Maria. Kanidis Evangelos . "Cognitive aspects in teaching the computer cache memory with learning activities based on a coherent technical text and a simulation program". Proceedings of the 6th Hellenic European Research on Computer Mathematics and its applications Conference (HERCMA 2003) September 2003, Athens, p. 429-435.

 

Β. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Ελληνικών συνεδρίων (με σύστημα κριτών)

1. Γρηγοριάδου Μαρία, Κανίδης Ευάγγελος, "Διερεύνηση της σημερινής κατάστασης στην Ελλάδα ως προς τη διδασκαλία της Πληροφορικής, τον εξοπλισμό των εργαστηρίων Πληροφορικής και τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση". Πρακτικά σε CD του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πάτρα, Οκτώβριος 2000.


2. Γρηγοριάδου Μαρία, Κανίδης Ευάγγελος, "Αντιλήψεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της μνήμης των υπολογιστών". Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμετοχή: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Ρόδος, Σεπτέμβριος 2002, σελίδες 249-258

3. Κανίδης Ευάγγελος, Γρηγοριάδου Μαρία. " Ανάπτυξη Έντυπου Εκπαιδευτικού Υλικού και Δραστηριοτήτων για τη Διδασκαλία της Κρυφής Μνήμης". Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: Πληροφορική και Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2004.

4. Κανίδης Ευάγγελος. Γρηγοριάδου Μαρία, Βοσνιάδου Στέλλα, Γόγουλου Αγορίτσα. " Πλαίσιο Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων και Διδακτικής Αξιοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού Προσομοίωσης ". Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή για τις "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση". Αθήνα, Σεπτέμβριος 2004, σελίδες 143-152.

5. Κανίδης Ευάγγελος, Ραχωβίτσας Ηλίας., " Αξιολόγηση των θεμάτων του Μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματισικό Περιβάλλον στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2003-2004", Πρακτικά σε CD 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ με θέμα "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη". Σύρος 13-15 Μαϊου 2005.

6. Κανίδης Ευάγγελος., " Η Τεχνική Διδασκαλίας 'Παιχνίδι Ρόλων' και η εφαρμογή της στη διδασκαλία του αλγορίθμου ταξινόμησης των στοιχείων ενός πίνακα". Πρακτικά σε CD 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Διδακτική της Πληροφορικής " Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου, 2005.

7. Κανίδης Ευάγγελος, Αστέριος Φανίκος., " Αξιολόγηση των θεμάτων του Μαθήματος "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον " στις Γενικές Εξετάσεις 2004-2005. Πρακτικά σε CD 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Διδακτική της Πληροφορικής ", Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου 2005.

 

 

 

  Επιστροφή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ