Αγορίτσα Γόγουλου

Δρ. ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΓΟΓΟΥΛΟΥ

English version


e-mail: rgog@di.uoa.grΝοέμβριος 2017 - Σήμερα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών

2002 - Σήμερα: Ερευνήτρια - Συνεργάτης Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας,
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών

1995 - Οκτώβριος 2017: Εκπαιδευτικός - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19

2009 - Σήμερα: Επιστημονικός Συνεργάτης, ΑΣΠΑΙΤΕ

2009-2011: Λέκτορας Π.Δ.407/80, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών

2008 - Σήμερα: Επιμορφώτρια στο πλαίσιο των ΠΑΚΕ, στο ΙΔΕΚΕ, στο ΕΑΠ, στο πλαίσιο του έργου: «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης», σε σεμινάρια του Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α. του Πανεπιστημίου Κρήτης


ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008:
Διδακτορική Διατριβή με τίτλο:
Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Διερευνητικής και Συνεργατικής Μάθησης στη Διδακτική της Πληροφορικής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
2001 :
Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης
Θεματική Ενότητα 'Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση',
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
2002 :
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
1992 :
Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης


ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Χειμερινό εξάμηνο
Πληροφορική & Εκπαίδευση (Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)
Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)
Εαρινό εξάμηνο
Διδακτική της Πληροφορικής (Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)
Εκπαίδευση από απόσταση (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
 1. ΕΠΕΑΕΚ «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ» και συγκεκριμένα στο Πακέτο Εργασίας 3 «Εισαγωγή Νέων Τρόπων Διδασκαλίας» με συμμετοχή στο παραδοτέο 3.5 «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης», 9/2006-12/2007.
 2. 'Αρχιμήδης: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ' με θέμα: 'Ανάπτυξη ενός Προσαρμοστικού Συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης και συστήματος Στερεοσκοπικής Απεικόνισης για Εκπαίδευση από Απόσταση μέσω Διαδικτύου', ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΕΠΕΑΕΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ του ΤΕΙ Αθήνας, 2003-2006.
 3. eLearning Initiative της Γενικής Διεύθυνσης της Ε.Ε. «Education and Culture», project title: "European eCompetence Initiative", 1/4/2004 - 31/3/2006.
 4. «Εργαλεία Γλωσσικής Τεχνολογίας σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: Εφαρμογή, Έρευνα, Καινοτομία», στο πλαίσιο της Διακρατικής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, που χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and Technology, αρ. σύμβασης GSRT 092-g), 25/11/2005 μέχρι και 31/3/2008.
 5. 'Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας στο Ελληνικό Δίκτυο Σχολείων' στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ (ενέργεια 1.1.β και 1.4.γ), ως μέλος της ομάδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 1999-2000.
 6. Συμμετοχή ως σύνδεσμος στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων και των συνοδευτικών εγχειριδίων του υποέργου "Το εργαστήριο Φυσικής του Γυμνασίου ως τεχνολογικό Κέντρο Παγκόσμιας Επικοινωνίας και Μάθησης", στα πλαίσια του έργου ΣΕΙΡΗΝΕΣ (ΕΠΕΑΕΚ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο 1.1β, Ενέργεια Β'), 1998-1999.
 7. Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα TRENDS (TRaining Educators through Networks and Distributed Systems), 1997-1998.
 8. Συμμετοχή στην κοινοπραξία 'Textual and Graphical User Interfaces for Blind People' (CEC TIDE GUIB Project) και στην κοινοπραξία 'Development platform for unified ACCESS to enabling environments' (CEC TIDE ACCESS Project), 1992-1995.
 9. Συμμετοχή στην κοινοπραξία 'Consensous Creation and Awareness for Reseach & Development activities in Technology for Disabled and Elderly People' (CEC TIDE CORE Project), 1991-1992.


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Διδακτική της Πληροφορικής
 • Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης
 • Διαδικτυακά Προσαρμοστικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα
 • Μοντελοποίηση Εκπαιδευόμενου
 • Μέθοδοι/Εργαλεία Αξιολόγησης Εκπαιδευομένων
 • Μαθησιακός Σχεδιασμός
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • Educational Assessment
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Gogoulou A., Gouli, E. & Grigoriadou M. (2012). Engaging and supporting students in exploratory and collaborative activities: the use of e-ECLiP and ACT environments in learning programming. International Journal of e-Collaboration, Vol 8, Issue 4, 35-53. http://www.igi-global.com/article/engaging-supporting-students-exploratory-collaborative/73659

 2. Verginis I., Gogoulou A., Gouli E., Boubouka, M. & Grigoriadou M. (2011). Enhancing Learning in Introductory Computer Science Courses through SCALE: An empirical study. IEEE Transactions on Education, Vol. 54, Issue 1, 1-13.

 3. Verginis I., Gouli E., Gogoulou A., & Grigoriadou M. (2011). Guiding learners into Reengagement through SCALE environment: An empirical study. IEEE Transactions on Learning Technologies, Vol. PP, Issue 99.

 4. Grigoriadou, M., Papanikolaou, K., Tsaganou, G., Gouli, E., & Gogoulou, A. (2010). Introducing Innovative e-Learning environments in Higher Education, Int. J. Cont. Engineering Education and Life-Long Learning, Vol. 20, Nos. 3/4/5, 337-355.

 5. Gouli, E., Gogoulou, A., & Grigoriadou, M. (2008). Supporting Self-, Peer- and Collaborative-Assessment in E-Learning: the case of the PECASSE environment. Journal of Interactive Learning Research, 19(4), 615-647.

 6. Gogoulou, A., Gouli, E., & Grigoriadou, M. (2008). Adapting and Personalizing the Communication in a Synchronous Communication Tool. Journal of Computer Assisted Learning, Vol. 24, 203-216.

 7. Gogoulou, A., Gouli, E., Grigoriadou, M., Samarakou, M., & Chinou, D. (2007). A web-based educational setting supporting individualized learning, collaborative learning and assessment. Educational Technology & Society Journal, 10(4), 242-256.

 8. Grigoriadou, M., Kanidis, E., & Gogoulou, A. (2006). A Web-based Educational Environment for Teaching the Computer Cache Memory. IEEE Transactions on Education, Vol. 49, No. 1, February 2006, 147-156.

 9. Gouli, E., Gogoulou, A., & Grigoriadou, M. (2003). A Coherent and Integrated Framework Using Concept Maps for Various Educational Assessment Functions. Journal of Information Technology Education, Vol. 2, 215-240.


B. ΕΘΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Μουζάκης, X., Βάθη, Σ., Γόγουλου Α. (2014). Εμπειρίες μάθησης μέσα από διαδικτυακές συζητήσεις: Η αξιοποίηση του Edmodo στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 7(1-2). http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/view/203

 2. Γουλή, Ε., Γόγουλου, Α., & Γρηγοριάδου, Μ. (2006). Ο Εννοιολογικός Χάρτης στην Εκπαιδευτική Διαδικασία του μαθήματος της Πληροφορικής: Μια Πιλοτική Διερεύνηση. Θέματα στην Εκπαίδευση, Ειδικό Αφιέρωμα: Σύγχρονη έρευνα στη Διδακτική της Πληροφορικής, 7:3, 351-377. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.


Γ. ΒΙΒΛΙΑ / ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
 1. Μουζάκης, Χ., Γόγουλου, Α., Αναστασιάδης, Π. & Κόκκος Α. (2016). Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με βάση τις Απόψεις των Εκπαιδευόμενων. Στο Π. Αναστασιάδης (Επιμ.) Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών Διαδικτύου (e-learning) – Από τη θεωρία στην πράξη. Εκδόσεις Gutenberg, 325-364.

 2. Γρηγοριάδου, Μ., Γουλή, Ε. & Γόγουλου, Α. (2009) (Επιμ.). Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

 3. Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλου, Α., & Γουλή, Ε. (2005). Ο Δομημένος Διάλογος σε Εργαλεία Σύγχρονης Επικοινωνίας με Κείμενο. Στο Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης και Β. Κόμης (Επιμ.), Εισαγωγή στη Συνεργασία υποστηριζόμενη από Υπολογιστή: Συστήματα και Μοντέλα Συνεργασίας για Εργασία, Μάθηση, Κοινότητες Πρακτικής και Δημιουργία Γνώσης. (υπό έκδοση)

 4. Grigoriadou, Μ., Papanikolaou, Κ., Tsaganou, G., Gouli, E., & Gogoulou, A. (2006). E-Competence Skills for Adaptive Learning Environments in Higher Education. 'The Challenge of eCompetence in Academic Staff Development,' published under the auspices of the European ECompetence Initiative, ISBN 0-9551698-1-X, by CELT, NUI Galway.

 5. Gouli, E., Gogoulou, A., Papanikolaou, K., & Grigoriadou, M. (2006). An Adaptive Feedback Framework to Support Reflection, Guiding and Tutoring. In G.Magoulas and S.Chen (Eds.) Advances in Web-based Education: Personalized Learning Environments, 178-202.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Gogoulou Α., Tsaganou Γ., Grigoriadou Μ. (2015). A Multi-Cycle Peer Assessment Activity in a Wiki. International Conference ‘Science in Technology’ SCinTE 2015. 5-7 November, Athens.

 2. Μουζάκης, X., Γόγουλου Α. (2015). Προσεγγίσεις και Εμπειρίες Μάθησης από την Πρόσωπο-με-Πρόσωπο και τη Διαδικτυακή Επικοινωνία στο Πλαίσιο ενός εξ Αποστάσεως Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης. 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. 7-8 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα.

 3. Gogoulou, A., Gouli, E., Grigoriadou, M. (2010). e-ECLiP: a web-based environment supporting exploratory and collaborative learning in programming. Proceedings of the nternational Conference on INTELLIGENT NETWORKING AND COLLABORATIVE SYSTEMS (INCoS 2010), Thessaloniki 24-26 November, to appear.

 4. Gogoulou, A., Gouli, E., Grigoriadou, M. (2009). Teaching Programming with ECLiP Didactical Approach. Proceedings of the IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2009), Rome, 20-22 November, pp. 204-211.

 5. Gouli, E., Gogoulou, A., Grigoriadou, M. (2009). Working with COMPASS: Analyzing and Evaluating Students’ Concept Maps. Proceedings of the IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2009), Rome, 20-22 November, pp. 85-92.

 6. Gogoulou, A., Gouli, E., Tsakostas, Ch., & Grigoriadou, M. (2009). Self-regulation in ACT: A case study in peer-assessment activities. In C. O'Malley, D. Suthers, P. Reimann & A. Dimitracopoulou (Eds.), Proceedings of Computer Supported Collaborative Learning (CSCL): CSCL Practices, (Rhodes, June 8-13, 2009), pp. 621-625. International Society of the Learning Sciences.

 7. Verginis, Il., Gogoulou, A., Gouli, E., & Grigoriadou, M. (2008). Supporting Learning in Introductory Computer Science Courses through the SCALE Environment. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2008, pp. 3313-3318. Chesapeake, VA: AACE.

 8. Gouli, E., Gogoulou, A., Alexopoulos, A., & Grigoriadou, M. (2008). Exploiting COMPASS as a Tool for Teaching and Learning. In A. J. Canas, P. Reiska, M. Ahlberg & J. D. Novak (Eds.), Proceedings of the 3rd International Conference on Concept Mapping, (Tallinn, Estonia & Helsinki, Finland), Volume 2, 383-390.

 9. Gogoulou, A., Gouli, E., Boas, G., Liakou, E., & Grigoriadou, M. (2007). Forming Homogeneous, Heterogeneous and Mixed Groups of Learners. Proceedings of the 11th International Conference on User Modeling: Workshop on Personalisation in e-Learning Environments at Individual and Group Level (PING2007), June 2007, Corfu, Greece, 33-40.

 10. Gouli, E., Gogoulou, A, Tsakostas, C., TSAKOSTAS, C., & Grigoriadou, M. (2006). How COMPASS supports multi-feedback forms & components adapted to learner's characteristics. In Proceedings of the 2nd International Conference on Concept Mapping, September 2006, San Jose , Costa Rica.

 11. Grigoriadou, M., Gouli, E., Gogoulou, A., Samarakou, M. (2006). Serving Learning and Assessment in SCALE. Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2006), July 5-7, Kerkrade, The Netherlands, 886-890.

 12. Gouli, E., Gogoulou, A., & Grigoriadou, M. (2006). Supporting Self- Peer- and Collaborative-Assessment through a Web-based Environment. In P. Kommers & G. Richards (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2006. Chesapeake, VA: AACE, pp. 2192-2199.

 13. Gogoulou, A., Gouli, E., Grigoriadou, M., & Samarakou, M. (2005). ACT: A Web-based Adaptive Communication Tool. In T. Koschmann, D. Suthers & T.W. Chan (Eds.) Proceedings of Computer Supported Collaborative Learning (CSCL): The next 10 years, (Taipei, Taiwan, May 30 - June 4), 180-189.

 14. Gogoulou, A., Gouli, E., & Grigoriadou, M. (2005). Analysing Learner Interaction in an Adaptive Communication Tool. In Proceedings of the 12th International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED2005): Workshop on Representing and Analyzing Collaborative Interactions: What works? When does it work? To what extent?, (Amsterdam, July 18-22).

 15. Gouli, E., Gogoulou, A., Papanikolaou, K., & Grigoriadou, M. (2005). Evaluating Learner's Knowledge Level on Concept Mapping Tasks. In: P.Goodyear, D.G.Sampson, D. Yang, Kinshuk, T. Okamoto, R. Hartley and N-S. Chen (Eds.)Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2005), (Kaohsiung, Taiwan, July 5-8), 424-428.

 16. Gouli, E., Gogoulou, A., Papanikolaou, K., & Grigoriadou, M. (2005). How to Qualitatively + Quantitatively Assess Concept Maps: the case of COMPASS. In C.-K. Looi et al. (Eds.) Proceedings of the 12th International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED 2005), (Amsterdam, July 18-22), 804-806.

 17. Gouli, E., Gogoulou, A., Grigoriadou, M., & Samarakou, M. (2005). Supporting and Guiding Learners' Collaboration Through a Structured Adaptive Communication Tool. In Proceedings of the ED-MEDIA 2005, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, (Montreal, Canada, June 27 - July 2), 3671-3678.

 18. Samarakou, M., Grigoriadou, M., Gouli, E., & Gogoulou, A. (2005). Supporting Individualized Learning + Collaborative Learning + Assessment: The case of SCALE. In: D.Triantis and F.Vallianatos (Eds.) Proceedings of 2005 WSEAS International Conference on ENGINEERING EDUCATION, Athens, Greece, July 2005, 24-31.

 19. Gouli, E., Gogoulou, A., Papanikolaou, K., & Grigoriadou, M. (2004). Designing an Adaptive Feedback Scheme to Support Reflection in Concept Mapping. In Proceedings of the Adaptive Hypermedia Conference 2004: Workshop on Individual Differences in Adaptive Hypermedia, (Eindhoven, Netherlands, August 2004), Part I, 126-135.

 20. Gouli, E., Gogoulou, A., Papanikolaou, K., & Grigoriadou, M. (2004). COMPASS: An Adaptive web-based Concept Map Assessment tool. In Proceedings of the First International Conference on Concept Mapping, (Pamplona, Spain, September 2004).

 21. Gogoulou, A., Gouli, E., Grigoriadou, M., & Samarakou, M. (2004). Adapting the 'Communication-Scaffolding' Tools in a Web-based Collaborative Learning Environment. In Proceedings of the ED-MEDIA 2004, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, Vol. 2004 (1), 1153-1161.

 22. Gogoulou, A., Gouli, E., & Grigoriadou, M. (2003). Adopting Exploratory + Collaborative Learning in an Adaptive CSCL Environment for Introductory Programming. In Volume VII of AIED03 Supplementary Proceedings: Workshop on Innovations in Teaching Programming, (Sydney, Australia, 2003), 417-424.

 23. Gogoulou, A., Gouli, E., Grigoriadou, M., & Samarakou, M. (2003). Exploratory + Collaborative Learning in Programming: A Framework for the Design of Learning Activities. In V. Devedzic, J.M. Spector, D.G. Sampson & Kinshuk (Eds.) Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, (Athens, Greece, July 2003), 350-351.

 24. Gouli, E., Gogoulou, A., Grigoriadou, M., & Samarakou, M. (2003). Towards the Development of an Adaptive Communication Tool Promoting Cognitive and Communication Skills. In Proceedings of the PEG 2003 Conference, (St. Petersburg, Russia).

 25. Gouli, E., Gogoulou, A., & Grigoriadou, M. 2003). Ascertaining what the students already know. In Proceedings of the ED-MEDIA 2003, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications Conference, Honolulu, Volume 2003, Issue 1, 2377-2380.

 26. Papadopoulos, G., Gogoulou, A., Gouli, E., & Houssou, H. 1999). Supporting Primary and Secondary Education Through a Centre for Distance Training. In Proceedings of the ED-MEDIA 1999 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, (Seattle, USA, June 19-25, 1999), 1247-1248.

 27. Papadopoulos, G., Houssou, H., Gouli, E., & Gogoulou, A. (1999). Implementing Distance In-Service Training for Teachers: TRENDS Experience in Greece. In Proceedings of the Third Open Classroom Conference, (Balatonfured, Hungary, March 25-26, 1999), 198-202.

 28. Stephanidis, C., & Gogoulou, R. (1995). Enhancing Non-visual Interaction in a Graphical Environment through a Screen Reader Configuration System. In Proceedings of RESNA '95 Annual Conference, (Vancouver, Canada, 9-14 June 1995), Washington: RESNA Press, 467-469.

 29. Stephanidis, C., & Gogoulou, R. (1995). Tailoring Non-Visual Interaction in a Graphical Environment. In Y. Anzai, K. Ogawa & H. Mori (Eds.), Symbiosis of Human and Artifact - Future Computing and Design for Human-Computer Interaction, Proceedings of the 6th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International '95), (Tokyo, Japan, 9-14 July 1995), (vol. 2), Amsterdam: Elsevier, Elsevier Science, 39-44.

 30. Weber, G., Kochanek, D., Stephanidis, C., Homatas, G., Savidis, A., & Gogoulou, R. (1993). Access to Graphics Based and Multimedia Environments by Blind Users. In E. Ballabio, I. Placencia-Porrero, & R.P. de la Bellacasa (Eds.), Proceedings of the 1st TIDE Congress on Rehabilitation Technology Strategies for the European Union, (Brussels, Belgium, 6-7 April 1993), (2 pages). Amsterdam: IOS Press.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ)

 1. Γόγουλου Α.(2014). «Όλα αλλάζουν …» μέσα από τα Google Docs. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής της Πληροφορικής. Ρέθυμνο, 03/10/2014 - 05/10/2014, 180-189. http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2091.pdf

 2. Γρηγοριάδου, Μ., Βεργίνης, Η., & Γόγουλου, A. (2012). Λαμβάνοντας υπόψη τις αντιλήψεις των εκπαιδευομένων στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα 20-22 Απριλίου, 2012.

 3. Γόγουλου, Α., & Γουλή, Ε. (2010). Αξιοποιώντας τις Ιστοεξερευνήσεις στο μάθημα Εφαρμογές Υπολογιστών. Στο Μ. Γρηγοριάδου (Επιμ.) Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 9-11 Απριλίου, 2010, 117-126.

 4. Γρηγοριάδου, Μ., Βεργίνης, Η., & Γόγουλου, Α. (2010). Αναπτύσσοντας και Αξιολογώντας Εκπαιδευτικό Υλικό που βασίζεται στο ECLiP για Εισαγωγικά Μαθήματα Προγραμματισμού. Στο Μ. Γρηγοριάδου (Επιμ.) Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 9-11 Απριλίου, 2010, 51-60.

 5. Γουλή, Ε. Γόγουλου, Α., & Γρηγοριάδου, Μ. (2009). Υποστηρίζοντας Εναλλακτικές Μεθόδους Αξιολόγησης μέσω του Περιβάλλοντος PECASSE. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ: Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος.

 6. Βεργίνης Η., Μπούμπουκα Μ., Γόγουλου Α., & Γουλή Ε. (2009). Καθοδηγώντας τους μαθητές κατά την εκπόνηση δραστηριοτήτων με πολλαπλές μονάδες ανατροφοδότησης μέσω του περιβάλλοντος SCALE. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ: Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος.

 7. Γόγουλου, Α. & Γουλή, Ε. (2008). Υποστήριξη της Επικοινωνίας των Μαθητών κατά την Εκπόνηση Συνεργατικών Δραστηριοτήτων Μέσω του ACT. Στο Χ. Αγγελή & Ν. Βαλανίδης (Επιμ.) Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή: Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος, 73-80.

 8. Γουλή, Ε., Γόγουλου, Α. & Γρηγοριάδου, Μ. (2008). Διδάσκοντας Έννοιες της Πληροφορικής με το Περιβάλλον Εννοιολογικής Χαρτογράφησης COMPASS. Στο Χ. Αγγελή & Ν. Βαλανίδης (Επιμ.) Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή: Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος, 340-347.

 9. Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε. & Γρηγοριάδου, Μ. (2008). Αξιοποίηση του e-ECLiP στη διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών δομών. Στο Β. Κόμης (επιμ.) 4o Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής», Πάτρα, 28-30 Μαρτίου σελ. 35-44.

 10. Βεργίνης, Η., Γουλή, Ε., Γόγουλου, Α., & Γρηγοριάδου, Μ. (2008). Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας σε εισαγωγικά μαθήματα Πληροφορικής μέσω του περιβάλλοντος SCALE. Στο Β. Κόμης (επιμ.) 4o Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής», Πάτρα, 28-30 Μαρτίου σελ. 45-54.

 11. Δημητρακοπούλου, Α., Βοσνιάδου, Σ., Γρηγοριάδου, Μ., Ααβούρης, Ν., Κόλλιας, Β., Γόγουλου, Α., Φεσάκης, Γ., Μπράτιτσης, Θ. (2006). Το πεδίο της αυτοματοποιημένης ανάλυσης αλληλεπιδράσεων προς υποστήριξη της αυτορύθμισης των συμμετεχόντων σε τεχνολογικές μαθησιακές δραστηριότητες: παρούσα κατάσταση, διαστάσεις και προοπτικές. Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, πρακτικά 6ου Πανελλήνιου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή: Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση / ΕΤΠΕ - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ 997-1000.

 12. Γουλή, Ε. & Γόγουλου, Α. (2006). Αρχές Σχεδίασης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος Εννοιολογικής Χαρτογράφησης COMPASS. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή: Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση / ΕΤΠΕ - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ 131-138.

 13. Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλου, Α., & Γούδα, Κ. (2005). Εφαρμόζοντας το Πλαίσιο ECLiP για τη Διδασκαλία των Επαναληπτικών Δομών στα ΤΕΕ. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου "Διδακτική της Πληροφορικής", (Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου).

 14. Παπανικολάου, K., Γόγουλου, A., Γλέζου, K. & Γρηγοριάδου, M. (2005). Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Έννοια της "Διαδικασίας". Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου "Διδακτική της Πληροφορικής", (Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου).

 15. Γουλή, Ε., Γόγουλου, Α., Παπανικολάου, Κ., & Γρηγοριάδου, Μ. (2005). Αξιοποιώντας τον Εννοιολογικό Χάρτη ως Εργαλείο Διδασκαλίας και Αξιολόγησης στο μάθημα Πληροφορικής Γυμνασίου. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου "Διδακτική της Πληροφορικής", (Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου).

 16. Παπανικολάου, K.A., Γόγουλου Α., Γλέζου, Κ., Γρηγοριάδου Μ. MIA ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΟΜΗ: «ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ» + MicroWorlds Pro. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, Μάϊος 2005.

 17. Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε., & Σαμαράκου, Μ. (2004). Οι Δραστηριότητες ως δομικό στοιχείο Μάθησης + Συνεργασίας στο SCALE. Στο Γρηγοριάδου, Μ, Ράπτης, Α., Βοσνιάδου, Σ., & Κυνηγός, Χ. (Επιμ.) Πρακτικά 4ου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή για τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», (Αθήνα, Σεπτέμβριος 2004), Τόμος Α, 525-534.

 18. Γρηγοριάδου, Μ., Γουλή, Ε., Γόγουλου, Α., Νικολάτου, Α., & Πανσεληνά, Γ. (2004). ACT: Ένα Διαδικτυακό Προσαρμοστικό Εργαλείο Σύγχρονης Επικοινωνίας. Στο Γρηγοριάδου, Μ, Ράπτης, Α., Βοσνιάδου, Σ., & Κυνηγός, Χ. (Επιμ.) Πρακτικά 4ου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή για τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Συνεδρία Εργασίας «Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές», (Αθήνα, Σεπτέμβριος 2004), Τόμος Β, 395-397.

 19. Γρηγοριάδου, Μ., Γουλή, Ε., & Γόγουλου, Α. (2004). Η Αξιολόγηση Εργασιών από τους εκπαιδευόμενους ως εργαλείο μάθησης-αξιολόγησης. Στο Γρηγοριάδου, Μ, Ράπτης, Α., Βοσνιάδου, Σ., & Κυνηγός, Χ. (Επιμ.) Πρακτικά 4ου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή για τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Συνεδρία Εργασίας «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Ενήλικων: Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία, για τη Δημιουργία Κοινοτήτων Μάθησης», (Αθήνα, Σεπτέμβριος 2004), Τόμος Β, 427-429.

 20. Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλου, Α., & Γουλή, Ε. (2004). Μαθησιακές Δυσκολίες στις Επαναληπτικές Δομές. Στο Γρηγοριάδου, Μ, Ράπτης, Α., Βοσνιάδου, Σ., & Κυνηγός, Χ. (Επιμ.) Πρακτικά 4ου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή για τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Συνεδρία Εργασίας «Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικό λογισμικό Πληροφορικής», (Αθήνα, Σεπτέμβριος 2004), Τόμος Β, 535-537.

 21. Κανίδης, Ε., Γρηγοριάδου, Μ., Βοσνιάδου, Σ., & Γόγουλου, Α. (2004). Πλαίσιο Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων και Διδακτικής Αξιοποίησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Προσομοίωσης. Στο Γρηγοριάδου, Μ, Ράπτης, Α., Βοσνιάδου, Σ., & Κυνηγός, Χ. (Επιμ.), Πρακτικά 4ου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή για τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», (Αθήνα, Σεπτέμβριος 2004), Τόμος Β, 143-152.

 22. Grigoriadou, M., Papanikolaou, K.A., Tsaganou, G., Gouli, E., Gogoulou, A., Kornilakis, H., & Ziovas, S. (2004). Enhancing the adaptive and adaptable functionality of Adaptive Educational Hypermedia Systems. Στο Γρηγοριάδου, Μ, Ράπτης, Α., Βοσνιάδου, Σ., & Κυνηγός, Χ. (Επιμ.) Πρακτικά 4ου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή για τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση»,Συνεδρία Εργασίας «Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμεσων», (Αθήνα, Σεπτέμβριος 2004), Τόμος Β, 499-502.

 23. Γρηγοριάδου, Μ, Γουλή, Ε., & Γόγουλου, Α. (2003). Ο εννοιολογικός χάρτης στη μαθησιακή διεργασία της "Εκπαίδευσης από Απόσταση". Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.) Πρακτικά Εισηγήσεων 2ου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, (Πάτρα, 27-30 Μαρτίου 2003), 371-381.

 24. Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλου, Α., & Γουλή, Ε. (2002). Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις σε Εισαγωγικά Μαθήματα Προγραμματισμού. Στο Α. Δημητρακοπούλου (Επιμ.) Πρακτικά Εισηγήσεων 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», (Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2002), 239-248.

 25. Παπαδόπουλος, Γ., Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε., Χούσου, Ε., Ιωάννου, Β., Τριαντοπούλου, Θ., & Κασσιμάτης, Ν. (1999). Πλαίσιο Προγράμματος Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Πανελλήνιο Συνέδριο «Πληροφορική & Εκπαίδευση», (Ιωάννινα, 14-15 Μαϊου 1999).


ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ POSTER-ABSTRACT (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ)

 1. Gogoulou, A., Gouli, E., Grigoriadou, M., & Samarakou, M. (2003). Supporting Collaboration and Adaptation in a CSCL Eenvironment. In V. Devedzic, J.M. Spector, D.G. Sampson & Kinshuk (Eds.) Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, (Athens, Greece, July 2003), 470.

 

Z. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ)

 1. Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε., Δαγδιλέλης, Β., Κόμης, Β., Κορδάκη., Μ., Μικρόπουλος, Α., Μπακογιάννης, Σ., Παπαδόπουλος, Γ., Πολίτης, Π., Σφηκόπουλος, Θ., & Τζιμογιάννης Α. (2004). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα κατάσταση, προβλήματα, προτάσεις. Στο Πολίτης Π. (Επιμ) Πρακτικά 2ης Διημερίδας με Διεθνή Συμμετοχή με τίτλο: «Διδακτική της Πληροφορικής», (Βόλος, Ιανουάριος 2004), 39-47.

 2. Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε., & Σαμαράκου Μ. (2004). Σχεδιάζοντας 'Διερευνητικές + Συνεργατικές' δραστηριότητες σε εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού. Στο Πολίτης Π. (Επιμ) Πρακτικά 2ης Διημερίδας με Διεθνή Συμμετοχή με τίτλο: «Διδακτική της Πληροφορικής», (Βόλος, Ιανουάριος 2004), 86-96.

 3. Καραμάνης, Μ., Γουλή, Ε., & Γόγουλου, Α. (2000). Η Πολιτική και ο Σχεδιασμός του Π.Ι. σχετικά με την Παροχή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και Υπηρεσιών στο Χώρο του Διαδικτύου. Πρακτικά Εισηγήσεων της Διημερίδας Πληροφορικής «Η Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», ΕΠΥ, (Αθήνα, 4-5 Φεβρουαρίου 2000).

 4. Παπαδόπουλος, Γ., Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε., & Χούσου Ε. (1998). Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων στο Πλαίσιο των Μαθημάτων Πληροφορικής. Πρακτικά Εισηγήσεων της Διημερίδας Πληροφορικής «Η Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», ΕΠΥ, (Αθήνα, 4-5 Δεκεμβρίου 1998).

 5. Παπαδόπουλος, Γ., Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε. & Χούσου Ε. (1998). Το Κέντρο εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Πρακτικά Εισηγήσεων της Διημερίδας Πληροφορικής «Η Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», ΕΠΥ, (Αθήνα, 4-5 Δεκεμβρίου 1998).

 6. Παπαδόπουλος, Γ., Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε., & Χούσου Ε. (1998). Γενικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Πρακτικά Εισηγήσεων της Διημερίδας Πληροφορικής «Η Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», ΕΠΥ, (Αθήνα 4-5 Δεκεμβρίου, 1998).