<<  Επιστροφή ::

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΛΕΖΟΥ

 

Υποψήφια Διδάκτωρ

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση e-mail: glezouk@otenet.gr , glezou@sch.gr , kglezou@di.uoa.gr 

ΣΠΟΥΔΕΣ

2003- σήμερα :
Διδακτορική διατριβή σε εξέλιξη "Σχεδίαση, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της εισαγωγής και παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση".
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2001 :
Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης "Μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιμορφωτών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών".
Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2000 :
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα "Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας και της Αξιολόγησης".
Βαθμός: Άριστα.
Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Διπλωματική εργασία: "Διερεύνηση σχέσεων ανάμεσα στις κλιματικές συνθήκες και στη διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς".
Βαθμός διπλωματικής εργασίας: Άριστα.
Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1994:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα "Μετεωρολογίας - Φυσικής Περιβάλλοντος".
Βαθμός: Άριστα.
Διπλωματική εργασία: "Χωροχρονικές μεταβολές του ολικού ατμοσφαιρικού όζοντος από δορυφορικές παρατηρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου".
Βαθμός διπλωματικής εργασίας: Άριστα.
Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1990:
Πτυχίο Φυσικών Επιστημών.
Βαθμός: Λίαν Καλώς.
Διπλωματική εργασία: "Μελέτη της βαθμίδας δυναμικού και των ηλεκτρικών παραμέτρων στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας".
Βαθμός διπλωματικής εργασίας: Άριστα.
Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


Αρχή  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ


- Εκπαιδευτική έρευνα,
- Διδακτική Πληροφορικής,
- Διδακτική Φυσικών Επιστημών,
- Σχεδίαση, ανάπτυξη, εφαρμογή & αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων με αξιοποίηση ΤΠΕ - Εκπαιδευτικό λογισμικό (με εστίαση σε ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα όπως MicroWorlds Pro, Modellus, E-Slate, Logo-like περιβάλλοντα),
- Επιμόρφωση ενηλίκων,
- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Α. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Ελληνικών συνεδρίων

1. Παιδαγωγική αξιοποίηση Logo-like περιβάλλοντος και διαθεματική προσέγγιση στο μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Σύρος, 13-15/5/2005.


2. Mια διδακτική πρόταση για την επαναληπτική δομή: "Μαύρο κουτί" + MicroWorlds Pro,
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Σύρος, 13-15/5/2005.


3. Παίζω, διερευνώ και μαθαίνω προγραμματίζοντας τη χελώνα, 2η Διημερίδα Διδακτική της Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 16-17/1/2004.


4. Αξιοποίηση Logo-like περιβάλλοντος στη διδακτική πράξη, 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πληροφορικής "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας στο Δημοτικό Σχολείο", Πορταριά, 28-29/6/2003.


5. Αξιοποίηση Logo-like περιβάλλοντος στη σχολική τάξη: εμπειρίες, προβληματισμοί και διδακτικές προτάσεις, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Σύρος, 9-11/5/2003.


6. Πτυχές της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας στην τάξη, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 26-29/9/2002.


7. Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων αξιοποιώντας Logo-like περιβάλλον στο Δημοτικό σχολείο, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 26-29/9/2002.


8. Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων με αξιοποίηση υπολογιστικών εργαλείων στην Α/θμια Εκπαίδευση, 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πληροφορικής "Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στο Δημοτικό Σχολείο", Πορταριά, 30-31/8/2002.


9. Εκπαιδευτικό λογισμικό για Α/θμια Εκπαίδευση και διδακτικές προτάσεις με τη χρήση Η/Υ, Ημερίδα "Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Διδακτικές Πρακτικές και Εργαλεία Εφαρμογής", Ένωση Ελλήνων Φυσικών-Παράρτημα Αγρινίου, Αγρίνιο, 7/4/2002.


10. Πρόταση παιδαγωγικής αξιοποίησης διερευνητικού λογισμικού για μαθητές δημοτικού: Σχεδιασμός εκπαιδευτικού σεναρίου και ανάπτυξη του Μικρόκοσμου "Ηλιακό σύστημα", Πανελλήνιο Συνέδριο "Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση", Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 3-6/5/2001.


11. Πρόταση παιδαγωγικής αξιοποίησης υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο δημοτικό σχολείο, Ημερίδα "Τεχνολογίες στην ΚτΠ", Βόλος, 3/2/2001.


12. Παιδαγωγική αξιοποίηση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 4/12/2000.


13. Παιδαγωγική αξιοποίηση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών: Η εμπειρία της επιμορφωτικής δράσης στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", Πάτρα, 13-15/10/2000.


14. Παιδαγωγική αξιοποίηση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, 3ο Συμπόσιο Πληροφορικής"Το Δημοτικό Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας", Πορταριά, 24-25/6/2000.


15. Παιδαγωγική αξιοποίηση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, Διημερίδα "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο", 3ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου, Λαύριο, 10-11/6/2000.


16. Ανάπτυξη διερευνητικού λογισμικού για τις Φυσικές Επιστήμες στο περιβάλλον του Αβακίου,
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 3-5/5/2000.


17. Αξιοποίηση υπολογιστικών τεχνολογιών στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, 3η Επιμορφωτική Διημερίδα, Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 19/2/2000.


18. Πρόταση παιδαγωγικής αξιοποίησης υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην Εκπαίδευση,
Σεμινάριο Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), Αθήνα, 9/2/2000.


19. Αξιοποιώντας τις υπολογιστικές & δικτυακές τεχνολογίες: "Οι γέφυρες της Ευρώπης", μια διαθεματική διαπολιτισμική δραστηριότητα, Διημερίδα "Οι σύγχρονες τεχνολογίες στην υπηρεσία της εκπαίδευσης", Ινστιτούτο Ερευνών Ανατολικού Αιγαίου, Σάμος, Σεπτέμβριος 1999.


Β. Δημοσιεύσεις σε Workshops

1. Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων στο πολυμεσικό προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro, Σεμινάριο προπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος "Πληροφορική & Εκπαίδευση" του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστη΅ίου Αθηνών, ΤΥΠΑ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 6/4/2005.

2. Σχεδίαση μικρόκοσμων και δραστηριοτήτων στο πολυμεσικό προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro, Σεμινάριο μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του ΅αθή΅ατος "Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισ΅ικού" του Μεταπτυχιακού Προγρά΅΅ατος Σπουδών του Τ΅ή΅ατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και του Διαπανεπιστη΅ιακού Μεταπτυχιακού Προγρά΅΅ατος Σπουδών στη Βασική και Εφαρ΅οσ΅ένη Γνωσιακή Επιστή΅η του Πανεπιστη΅ίου Αθηνών, ΤΥΠΑ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 9/12/2004.


3. Παιδαγωγική αξιοποίηση του πολυμεσικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος MicroWorlds Pro,
Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών τής Πληροφορίας και τής Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, Αθήνα, από 17/2/2004 έως 9/3/2004.


4. Διαλογική κατασκευή μοντέλων στο περιβάλλον Modellus, Σεμινάριο μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του ΅αθή΅ατος "Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισ΅ικού" του Μεταπτυχιακού Προγρά΅΅ατος Σπουδών του Τ΅ή΅ατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και του Διαπανεπιστη΅ιακού Μεταπτυχιακού Προγρά΅΅ατος Σπουδών στη Βασική και Εφαρ΅οσ΅ένη Γνωσιακή Επιστή΅η του Πανεπιστη΅ίου Αθηνών, ΤΥΠΑ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 8/1/2004.


5. Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων στο πολυμεσικό προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro, Σεμινάριο μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του ΅αθή΅ατος "Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισ΅ικού" του Μεταπτυχιακού Προγρά΅΅ατος Σπουδών του Τ΅ή΅ατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και του Διαπανεπιστη΅ιακού Μεταπτυχιακού Προγρά΅΅ατος Σπουδών στη Βασική και Εφαρ΅οσ΅ένη Γνωσιακή Επιστή΅η του Πανεπιστη΅ίου Αθηνών, ΤΥΠΑ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 18/12/2003.


6. Παιδαγωγική Αξιοποίηση του περιβάλλοντος MicroWorlds Pro,Ημερίδα "Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας", Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 2ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, 1ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων, 17/12/2003.


7. Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο πολυμεσικό προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Prο, Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς "Ν. Τσοποτός", Πορταριά Μαγνησίας, 13-14/12/2003.


8. Αξιοποίηση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων στη διδασκαλία της Πληροφορικής,
Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών τής Πληροφορίας και τής Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, Αθήνα, 23-27/6/2003.


9. Κατασκευή μοντέλων και προσομοιώσεων με αξιοποίηση του λογισμικού Modellus στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών τής Πληροφορίας και τής Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, Αθήνα, 23-27/6/2003.


10. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με αξιοποίηση του λογισμικού Modellus,
Επιμορφωτικό πρόγραμμα: "Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση", Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 27-28/3/2003.


11. Παραδείγματα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο εργαστήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας: Κατασκευή επιτραπέζιων παιχνιδιών 'Σκάκι' - 'Φιδάκι' με αξιοποίηση υπολογιστικών εργαλείων,
5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πληροφορικής "Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στο Δημοτικό Σχολείο", Πορταριά, 30-31/8/2002.


12. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την Α/θμια Εκπαίδευση στο εργαστήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας: Α)"Το Ηλιακό Σύστημα": Διαθεματική δραστηριότητα με εστίαση στο μάθημα της Γεωγραφίας, Β)"Στοιχεία Μετεωρολογίας": Διαθεματική δραστηριότητα με εστίαση στο μάθημα της Φυσικής, 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πληροφορικής "Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στο Δημοτικό Σχολείο", Πορταριά, 23-24/6/2001.


13. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την Β/θμια Εκπαίδευση στο εργαστήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας: Α)Μελέτη διάσπασης ραδιενεργών πυρήνων - Σύγκριση ρυθμού διάσπασης ραδιενεργών πυρήνων, Β)Μελέτη εκφόρτισης πυκνωτή, 1ο Συνέδριο "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη. Εκπαιδευτικό Λογισμικό - Διαδίκτυο", Σύρος, 11-13/5/2001.


14. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αξιοποίηση υπολογιστικών εργαλείων, Επιμορφωτικό πρόγραμμα: "Εφαρμοσμένη Διδακτική των Μαθηματικών. Σύγχρονες Μαθηματικές Μέθοδοι Έρευνας (Τεχνικές) για τη συγκέντρωση και διδακτική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πληροφορίας", Τομέας Στατιστικής & Επιχειρησιακής Έρευνας, Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 28/3-30/3/2001.


15. Παραδείγματα παιδαγωγικής αξιοποίησης υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο δημοτικό σχολείο, Διημερίδα "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", Ένωση Ελλήνων Φυσικών-Παράρτημα Αγρινίου, Αγρίνιο, 20-21/1/2001.


16. Παιδαγωγική αξιοποίηση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο Ολοήμερο Σχολείο,
3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πληροφορικής "Το Δημοτικό Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας", Πορταριά, 24-25/6/2000.


17. Παιδαγωγική αξιοποίηση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, Διημερίδα "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο", 3ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου, 10-11/6/2000.


18. Αξιοποίηση υπολογιστικών τεχνολογιών στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, 3η Επιμορφωτική Διημερίδα για το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, Κατερίνη, 14/2/2000.


19. Αξιοποιώντας τις υπολογιστικές & δικτυακές τεχνολογίες: "Οι γέφυρες της Ευρώπης: μια διαθεματική διαπολιτισμική δραστηριότητα", Διημερίδα "Οι σύγχρονες τεχνολογίες στην υπηρεσία της εκπαίδευσης", Ινστιτούτο Ερευνών Ανατολικού Αιγαίου, Σάμος, 25-26/9/1999.


Αρχή  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Φορείς:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (ΦΠΨ)
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ)-Ερευνητική Μονάδα 3 (ΕΜ3)
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ)-Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΤΕΤ)

1. Τίτλος έργου: NETLogo
Φορέας/είς: ΙΤΥ - ΕΜ3
Θέση: Τεχνικός Έρευνας - Σύμβουλος - Επιστημονικός συνεργάτης
Δυναμική αξιολόγηση, συστηματική παρακολούθηση, υποστήριξη για σχεδιασμό, ανάπτυξη, λειτουργία και συνεχή αναβάθμιση του NETLogo web site σε συνεργασία με Πληροφορική Τεχνογνωσία και άλλους συντελεστές.
Σχεδιασμός, συντονισμός, εφαρμογή, παρακολούθηση της έρευνας εφαρμογής στα σχολεία "School Implementation Studies".
Επιμόρφωση, υποστήριξη, εμψύχωση εκπαιδευτικών.
Συντονισμός ομάδας ερευνητών-παιδαγωγών. Σχεδιασμός, κατασκευή, εφαρμογή, παρακολούθηση εργαλείων έρευνας. Συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση ερευνητικών δεδομένων (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, απομαγνητοφωνήσεις), παρατήρηση ωρών διδασκαλίας (μαγνητοσκοπήσεις).
Συγγραφή παραδοτέων: α)"Evaluation Report of the Alpha Version of the NETLogo Web Site and its Educational Services", β)"Set of NETLogo Educational Tools and Content for the NETLogo Server".
Διοικητική υποστήριξη. Επικοινωνία, συναντήσεις ομάδας έργου.

2.Τίτλος έργου: "Διερεύνηση με εργαλεία για τα κλάσματα και τις αναλογίες (ΔΕΚΑ)" / ΣΕΠΠΕ
Φορέας/είς: ΕΚΠΑ - ΦΠΨ
Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Σχεδιασμός, κατασκευή εκπαιδευτικών εργαλείων.
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, επισκέψεις σε σχολεία εφαρμογής, επιμορφωτικά σεμινάρια, υποστήριξη και εμψύχωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτών.

3.Τίτλος έργου: C^3
Φορέας/είς: ΙΤΥ, ΕΚΠΑ - ΦΠΨ
Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Βιβλιογραφική έρευνα, ανάλυση στοιχείων, συγγραφή σημειώσεων, συγγραφή γλωσσαρίου.
Υποστήριξη, επικοινωνία, συναντήσεις ομάδας έργου.

4.Τίτλος έργου: ΘΡΑΝΙΟ
Φορέας/είς: ΙΤΥ, ΕΚΠΑ - ΦΠΨ
Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Έρευνα, μελέτη για σχεδιασμό, ανάπτυξη προδιαγραφών ψηφίδων .
Συγγραφή παραδοτέου "Προδιαγραφές ψηφίδας Πίνακα-συνάρτηση".
Επικοινωνία, συναντήσεις ομάδας έργου.

5.Τίτλος έργου: ΑΒΑΚΙΟ
Φορέας/είς: ΙΤΥ, ΕΚΠΑ - ΦΠΨ
Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή μικρόκοσμων στο υπολογιστικό περιβάλλον 'Αβάκιο', εκπαιδευτικών σεναρίων, δραστηριοτήτων και συνοδευτικού υλικού (όπως "Ηλιακό Σύστημα", "Διερευνώντας τις γωνίες", "Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα", "Διερευνώντας τα πολύγωνα"), υποδειγματικές διδασκαλίες.
Συμμετοχή στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και δυναμική αξιολόγηση περιβάλλοντος, μικρόκοσμων και ψηφίδων του περιβάλλοντος Αβακίου.
Υποστήριξη, επικοινωνία, συναντήσεις ομάδας έργου. Υποστήριξη συμβουλευτική, οργανωτική, τεχνική της ομάδας παιδαγωγών. Υποστήριξη συμβουλευτική σε παιδαγωγικά θέματα της ομάδας μηχανικών.

6.Τίτλος έργου: ΟΔΥΣΣΕΑΣ / ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Φορέας/είς: ΙΤΥ - ΤΕΤ
Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης - Ειδικός γνωστικού αντικειμένου
Συμμετοχή στην ανάπτυξη λογισμικού Φυσικής στο υπολογιστικό περιβάλλον 'Αβάκιο', ψηφίδων (όπως ψηφίδα "Σκηνή"), μικρόκοσμων (όπως "Διατήρηση μηχανικής ενέργειας", "Μελέτη αρμονικού ταλαντωτή", "Ελεύθερη πτώση"), προγραμμάτων Logo, scripts.
Συμμετοχή στη συγγραφή του παραδοτέου "Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Φυσικής".
Υποστήριξη, επικοινωνία, συναντήσεις ομάδας έργου. Υποστήριξη συμβουλευτική σε παιδαγωγικά θέματα της ομάδας μηχανικών.

7.Τίτλος έργου: ΚΙΡΚΗ / ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Φορέας/είς: ΙΤΥ - ΤΕΤ
Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης - Ειδικός γνωστικού αντικειμένου
Αξιολόγηση προτάσεων προσαρμογής διεθνών εκπαιδευτικών λογισμικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: SimCalc, Function Probe, Tabletop, The new way things work.
Συμμετοχή στην ομάδα εξελληνισμού του εκπαιδευτικού λογισμικού Modellus.
Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Συντονισμός ομάδας εκπαιδευτικών - σχεδιαστών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Υπεύθυνη διαχείρισης της λίστας team_modellus.
Επεξεργασία γλωσσαρίου εξελληνισμού. Μετάφραση αρχείων mdl. Σχεδίαση ποιοτικού ελέγχου.
Αξιολόγηση προεκδόσεων εξελληνισμένων λογισμικών όπως Microworlds, Interactive Physics, Sketchpad.

8.Τίτλος έργου: Διάθεση λογισμικού / ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Φορέας/είς: ΙΤΥ - ΤΕΤ
Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης - Υπεύθυνη διάθεσης λογισμικού Οδύσσειας
Οργάνωση και συντονισμός διάθεσης λογισμικού Οδύσσειας, διαδικασίας αναπαραγωγής/διάθεσης/προβολής λογισμικών και συνοδευτικού υλικού. Δημιουργία, ενημέρωση και τήρηση αρχείου βάσης δεδομένων με στοιχεία αποστολών.
Υποστήριξη επιμορφωτών, ΤΥΣΕ, καθηγητών, σχολείων, εκπαιδευτικών φορέων σε θέματα διάθεσης, προβολής και τεχνικής υποστήριξης των λογισμικών. Υποστήριξη helpdesk Οδύσσειας.

9.Τίτλος έργου: ΝΑΥΣΙΚΑ - υποέργο ΚΟΤΙΝΟΣ / ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Φορέας/είς: ΙΤΥ - ΤΕΤ
Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης - Σύνδεσμος παρακολούθησης
Δυναμική αξιολόγηση λογισμικού 'ΚΟΤΙΝΟΣ' και συνοδευτικού υλικού.
Επικοινωνία, συνεργασία με αναδόχους.

10.Τίτλος έργου: ΚΑΛΥΨΩ / ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Φορέας/είς: ΙΤΥ - ΤΕΤ
Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης - Σύμβουλος
Συμμετοχή στην ομάδα έργου. Υποστήριξη συναδέλφων-συνεργατών, ανταλλαγή ιδεών, επισήμανση αναγκών και προβλημάτων, κατάθεση προτάσεων προς αντιμετώπιση αυτών.

11.Τίτλος έργου: ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ / ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Φορέας/είς: ΙΤΥ - ΤΕΤ
Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης - Σύμβουλος
Αξιολόγηση επιμορφωτικής δράσης, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παραδοτέων των αναδόχων.
Επισκέψεις σε αναδόχους και σχολεία εφαρμογής για παρακολούθηση και υποστήριξη επιμορφωτικής δράσης.

12.Τίτλος έργου: ΕΛΠΗΝΩΡΑΣ / ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Φορέας/είς: ΙΤΥ - ΤΕΤ
Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης - Σύμβουλος
Οργάνωση, διεξαγωγή σεμιναρίου "Σχεδιασμός εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων με αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού" με σκοπό την επιμόρφωση των σχεδιαστών λογισμικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αναδόχων συνεργαζόμενων φορέων.
Συνδιαμορφωτική αξιολόγηση λογισμικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των αναδόχων. Μαθήματα σχεδιασμού και αξιολόγησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προς σχεδιαστές εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αναδόχων.

13.Τίτλος έργου: ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ / ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Φορέας/είς: ΙΤΥ - ΤΕΤ
Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης - Σύμβουλος
Υποστήριξη infodesk Οδύσσειας.
Υποστήριξη web site Οδύσσειας.
Συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις λογισμικών.

14.Τίτλος έργου: "Ενίσχυση πρωτοβουλιών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης" / E-PORT
Φορέας/είς: ΙΤΥ
Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης - Σύμβουλος
Οργάνωση, συμμετοχή, παρακολούθηση και υποστήριξη ηλεκτρονικής λίστας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης E-PORT.
Υποστήριξη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

15.Τίτλος έργου: "Ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου για την αξιοποίηση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική"
Φορέας/είς: ΙΤΥ - ΤΕΤ, ΕΚΠΑ
Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης - Υπεύθυνη επιμόρφωσης
Σύνταξη πρότασης έργου και πρότασης μελλοντικού έργου μακράς διάρκειας.
Σχεδιασμός και συντονισμός του προγράμματος επιμόρφωσης.
Συντονισμός της ομάδας επιμορφωτών. Σχεδιασμός, συντονισμός, διεξαγωγή, παρακολούθηση, αξιολόγηση σεμιναρίων κατάρτισης και επιμόρφωσης επιμορφωτών. Υποστήριξη νέων επιμορφωτών.
Σχεδιασμός, συντονισμός, διεξαγωγή, παρακολούθηση, αξιολόγηση σεμιναρίων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μικρόκοσμων και επιμορφωτικού συνοδευτικού υλικού.
Επικοινωνία με Ολοήμερα σχολεία και εκπαιδευτικούς και υποστήριξή τους. Υποδειγματικές διδασκαλίες σε Ολοήμερα σχολεία.
Επιμορφώτρια σε ενδοσχολικές επιμορφωτικές συναντήσεις (25 επιμορφωτικές συναντήσεις (συνολικά 75 ώρες επιμόρφωσης) σε Ολοήμερα σχολεία εντός κι εκτός Αττικής.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", που διοργάνωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), 29/9 - 3/10/2004, Αθήνα.
2. Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πληροφορικής "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας στο Δημοτικό Σχολείο", που διοργάνωσε το Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς "Ν. Τσοποτός", 28-29/6/2003, Πορταριά, Μαγνησία.
3. Συμμετοχή στην οργανωτική - επιστημονική επιτροπή του 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πληροφορικής "Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στο Δημοτικό Σχολείο", που διοργάνωσε το Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς "Ν. Τσοποτός", 30-31/8/2002, Πορταριά, Μαγνησία.
4. Συμμετοχή στην οργανωτική - επιστημονική επιτροπή του 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πληροφορικής "Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στο Δημοτικό Σχολείο", που διοργάνωσε το Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς "Ν. Τσοποτός", 23-24/6/2001, Πορταριά, Μαγνησία.
5. Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πληροφορικής "Το Δημοτικό Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας", που διοργάνωσε το Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς "Ν. Τσοποτός", 24-25/6/2000, Πορταριά, Μαγνησία.

 

ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

1. Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
2. Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.
3. Μέλος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης "Μιχάλης Δερτούζος: Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Για Την Αξιοποίηση Των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Στη Διδασκαλία Των Φυσικών Επιστημών".
4. Μέλος της Ένωσης Πτυχιούχων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας και της αξιολόγησης".
5. Μέλος του Συλλόγου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Αθήνας-Πειραιά.
6. Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΩΣ ΚΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ


Συμμετοχή ως Κριτής Εργασιών του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", που διοργάνωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 29/9 - 3/10/2004, Αθήνα. 

 

  Επιστροφή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ