<<  Επιστροφή

 


Μαθησιακό αντικείμενο με αναλογία για την κρυφή μνήμη

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤο παρακάτω μαθησιακό αντικείμενο σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες διερευνητικές δραστηριότητες βοηθά τον χρήστη να κατανοήσει μερικά βασικά στοιχεία που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της κρυφής μνήμης του υπολογιστή.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βοήθημα στην εισαγωγή της έννοιας της κρυφής μνήμης σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Βασίζεται σε μέρος της ύλης που καλύπτεται στα κεφάλαια "Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας" και "Η Μνήμη των Υπολογιστικών Συστημάτων" του Μαθήματος Αρχιτεκτονικής Ι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (www.di.uoa.gr/architecture), καθώς και σε αποτελέσματα έρευνας πάνω στις εναλλακτικές ιδέες των φοιτητών για τις λειτουργίες της κρυφής μνήμης και σε αποτελέσματα έρευνας για τον τρόπους αξιοποίησης αναλογιών στην διδασκαλία.
Για τη χρήση του μαθησιακού αντικειμένου απαιτείται ανάλυση οθόνης 1024X768 ή μεγαλύτερη. Μπορείτε να κατεβάσετε το μαθησιακό αντικείμενο εδώ. Μαζί με το μαθησιακό αντικείμενο δίνονται και μια σειρά από ενδεικτικές διερευνητικές δραστηριότητες που προέρχονται από την ίδια πτυχιακή εργασία.


 

  Επιστροφή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ