<<  Επιστροφή

ΕΧΕ (XHTML Συντάκτης Ηλεκτρονικής Μάθησης)

 

Δραστηριότητες / Ιστοχώροι

Οι παρακάτω ιστοχώροι αναπτύχθηκαν από φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος "Διδακτική της Πληροφορικής"


 
  Επιστροφή  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ