<<  Επιστροφή

BlueJ (Περιβάλλον Ανάπτυξης Java)

 

Δραστηριότητες

Οι παρακάτω δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί με βάση τις προδιαγραφές του περιβάλλοντος BlueJ και μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια ενός μαθήματος αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, κατά τη διδασκαλία των εννοιών της Java. Παράλληλα, οι δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αυτόνομος οδηγός χρήσης (tutorial) από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει τις γνώσεις του πάνω στη γλώσσα και τα χαρακτηριστικά της, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική θεωρία των θεμάτων που καλύπτονται περιγράφεται αναλυτικά στο πρώτο βήμα της κάθε δραστηριότητας.
Πληροφορίες για την εγκατάσταση και χρήση του BlueJ μπορείτε να βρείτε εδώ

Κάθε δραστηριότητα αποτελείται από:

ένα συμπιεσμένο φάκελο στον οποίο περιέχονται αρχεία του περιβάλλοντος BlueJ και
ένα αρχείο κειμένου στο οποίο περιγράφεται η δραστηριότητα

Κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνει 3 βήματα:
Στο βήμα 1 παρουσιάζεται η θεωρία που θα χρειαστεί να έχουν μελετήσει οι εκπαιδευόμενοι πριν συνεχίσουν στα επόμενα βήματα. Εναλλακτικά, στο στάδιο αυτό μπορεί να γίνεται αναφορά των θεμάτων που χρειάζεται να καλυφθούν από το διδάσκοντα πριν τη δραστηριότητα.
Στο βήμα 2 δίνονται αναλυτικές και σαφείς οδηγίες σχετικά με διεργασίες που καλείται να κάνει ο εκπαιδευόμενος μέσω του περιβάλλοντος BlueJ έτσι ώστε να ξεκινήσει να παράγεται το project της δραστηριότητας.
Στο βήμα 3 δίνεται μία σειρά ερωτημάτων προς απάντηση από τους εκπαιδευόμενους.


 
  Επιστροφή  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ