Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών

Περί

Η σχεδίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο "Προσομοίωση Κρυφής Μνήμης" πραγματοποιήθηκε από την Μαρία Γρηγοριάδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η υλοποίηση έγινε από την Μαρία Τούλα στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ιδίου τμήματος, στο τομέα "Προηγμένα Πληροφορικά Συστήματα".
Σε αρχικό στάδιο της ίδιας εφαρμογής ασχολήθηκαν οι απόφοιτοι του τμήματος Χρυσάνθη Κουλουμπέρη και Δημοσθένηs Κουλουμπήs στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας τους.


Επιστροφή στο Μενού.