Καλωσήρθες στο περιβάλλον της εργασίας μας.

Το θέμα της σχετίζεται με την κατανόηση τεχνικού κειμένου πληροφορικής. Η δραστηριότητα που αναπτύξαμε αποτελείται από ένα τεχνικό κείμενο και πέντε (5) ζεύγη ερωτήσεων με εναλλακτικές απαντήσεις.

Το κείμενο αφορά τα «χαρακτηριστικά ενός εξυπηρετητή αρχείων για την επιλογή του πιο αποδοτικού». Ο εξυπηρετητής αρχείων περιγράφεται ως ένα σύστημα από μονάδες – παράγοντες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους προσφέροντας μία συγκεκριμένη απόδοση. Ανάλογα με την επιλογή της εκάστοτε μονάδας για τον εξυπηρετητή αρχείων η συνολική απόδοση του συστήματος μεταβάλλεται. Τα ζεύγη ερωτήσεων που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν ερωτήσεις δύο τύπων. Η πρώτη ερώτηση σχετίζεται με το πόσο σημαντικό θεωρείς έναν παράγοντα για τον εξυπηρετητή και η δεύτερη ερώτηση σχετίζεται με το πως αιτιολογείς τη θέση σου αυτή.

Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Ανάγνωση του τεχνικού κειμένου
Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου