<<  Επιστροφή

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

RETUDIS

 


 

RETUDIS: Διαγνωστικό και Διαλογικό Αναστοχαστικό Εκπαιδευτικό Σύστημα κατανόησης κειμένου


ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό για τη Λειτουργία τοπικού Δικτύου Υπολογιστών

  1. Εισαγωγικό μάθημα στις τοπολογίες δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών

  2. Τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος εξυπηρετητή

  3. Δίκτυα δακτυλίου με κουπόνι (Token Ring)

  4. Το Πρωτόκολλο DHCP

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό για Επαναστάσεις στην Ευρωπαική Ιστορία

  1. Γαλλική Επανάσταση 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ