Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΘΕΜΑ
«RETUDIS - ΔΙΚΤΥΑ»

 

   ΜΑΘΗΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Νικολάου Μιχάλης Μ744
  Παπάζογλου Σταυρούλα Μ711