Προσομοιώσεις Προσομοίωση - Εντολή φόρτωσης/αποθήκευσης</COMMENT>

Οδηγίες Χρήσης
Το πρόγραμμα προσομοίωσης εντολών φόρτωσης-αποθήκευσης μόλις "φορτωθεί" στο πλοηγό (Browser) του διαδικτύου ξενικά να εκτελείται. Για να σταματήσουμε προσωρινά την εκτέλεση της προσομοίωσης κάνουμε "κλικ" με το αριστερό κουμπί του ποντικιού πάνω στην επιφάνεια του προσομοιωτή. Η διαδικασία προσομοίωσης σταματά προσωρινά. Η επανεκκίνηση της προσομοίωσης γίνεται κάνοντας και πάλι "κλικ" με το αριστερό κουμπί του ποντικιού πάνω στην επιφάνεια του προσομοιωτή.